Activiteiten 2020

Mei

20.05.2020

Online masterclass Veiligheid in de omgevingswet (VOL)

Een veilige en gezonde fysieke leefomgeving is een van de maatschappelijke doelen van de Omgevingswet. Maar hoe kom je tot een veilige fysieke leefomgeving? En wat is daarover geregeld in de Omgevingswet? Wil je weten hoe je een veilige fysieke leefomgeving realiseert onder de nieuwe Omgevingswet? Neem dan deel aan de masterclass Veiligheid in de Omgevingswet die Ontwerp Veilige Omgeving hierover geeft. In anderhalf uur tijd praten we je bij over: Wat er inhoudelijk verandert aan de regels op het gebied van veiligheid en waar je deze regels kunt vinden. Hoe veiligheid geborgd wordt via de instrumenten van de Omgevingswet. Welke mogelijkheden er zijn voor lokaal maatwerk. Wat er verandert in het proces om te komen tot een veilige fysieke leefomgeving. De masterclass is bedoeld voor professionals van gemeenten, stedenbouwkundige bureaus, omgevingsdiensten en veiligheidsregio’s die zich bezig houden met de inrichting van de fysieke leefomgeving én voor studenten die ambities hebben in deze richting. Deelname aan de masterclass is gratis voor professionals en studenten. Data: Woensdag 20 mei van 9:30 tot 11:00 uur (VOL)

Lees verder

September

1.09.2020

Ontwerpwedstrijd 2020

In het najaar van 2020 staat wederom een ontwerpwedstrijd gepland. Met deze prijsvragen willen wij studenten en professionals de gelegenheid geven om hun capaciteiten op het ‘veilige ontwerpen’ te etaleren. Hierbij zijn we op zoek naar inspirerende concepten die de opdrachtgever helpen bij het verder inrichten van een gebied waarbij lastig te combineren functies samenkomen in een totaalvisie. Uitdagingen in het gebied zijn onder andere externe veiligheid, sociale veiligheid en hoog water. Dit jaar heeft OvO een mooie ontwerpcasus gevonden in de gemeente Dordrecht. Meer informatie volgt binnenkort.

Lees verder

November

26.11.2020

Expeditie veiligheid: een ervaringsreis voor bestuurders

De afgelopen jaren mocht het netwerk Ontwerp Veilige Omgeving al meer dan 70 bestuurders ontvangen tijdens onze inspiratiereizen. We reisden rond door de stad en regio om van en met elkaar te leren over een (extern) veilige leefomgeving. Na het succes van de afgelopen jaren in Sittard-Geleen, Rotterdam en Utrecht organiseren we dit jaar weer een bestuurdersreis. Net als elk jaar zijn er slechts 25 plaatsen beschikbaar. Ervaringsreis  Gelderland Als bestuurder heeft u uw eigen verantwoordelijkheid en bevoegdheden waarmee u invloed kunt uitoefenen op het veiligheidsniveau in uw gemeente. De komst van de nieuwe omgevingswet biedt nieuwe kansen voor het vroegtijdig sturen op omgevingsveiligheid. Mogelijk heeft u als bestuurder al vaak met een lastig dossier rond ‘omgevingsveiligheid’ geworsteld. Of mogelijk heeft u nog weinig ervaring hiermee. Daarom organiseert het netwerk Ontwerp Veilige Omgeving nu een derde ervaringsreis, om juist deze ervaringen met collega bestuurders te delen. Thema 2020: samen op weg naar een gezonde en veilige leefomgeving Tijdens de inspiratiereis in Gelderland hebben we aandacht voor gemeenten met een meer agrarisch karakter. Samen met onze partners (o.a. Gemeente Aalten, Provincie Gelderland en de Veiligheidsregio Gelderland Midden) bieden we een gevarieerd programma gebaseerd op de volgende thema’s: veiligheid en de energietransitie de impact van stalbranden op de leefomgeving sturen op veiligheid in het omgevingsplan het samenspel tussen gezondheid en veiligheid. Tijdens de inspiratiereis krijg je inzicht in de taken van de burgemeester op het gebied van omgevingsveiligheid Burgemeester Hans van der Plas over de inspiratiereis naar Rotterdam 2018 Voor deze editie hebben we de top 100 risicovolle gemeenten uitgenodigd om geïnspireerd te raken, ervaringen te delen en het netwerk te vergroten. In deze ervaringsreis worden we van harte welkom geheten in de gemeentes Arnhem en Aalten. Samen met onze partners (o.a. de Provincie Gelderland en Veiligheidsregio Gelderland-Midden) hebben we een uitgebreid programma opgesteld voor burgemeesters en wethouders ruimtelijke ordening. Aanmelden en informatie powered by Typeform   Datum: 26 en 27 november 2020 Voor wie: Burgemeesters en wethouders van de top 100 meest risicovolle gemeenten in Nederland. Kosten: Aan de ervaringsreis zijn geen kosten verbonden Inschrijven: Aanmelden Burgemeesters en Wethouders kan hier. Let op: er zijn slechts 25 plaatsen beschikbaar! Organisatie: Vragen rondom de organisatie van de reis kunt u stellen aan: Sanda Dijkstra sanda@oostkracht10.nl

Lees verder