Deelnemen

Externe veiligheid en het groepsrisico verdienen meer urgentie bij de inrichting van Nederland. Bouwplannen worden beter en veiliger als er tijdig overleg plaatsvindt met alle betrokken disciplines. Het netwerk Ontwerp Veilige Omgeving is in het leven geroepen om de samenwerking tussen EV-specialisten en RO’ers te vergroten en daarmee Nederland veiliger te maken. Door de groei van het netwerk sinds het begin in 2013, zijn er nu bijna 1000 leden. Deze specialisten werken samen in het netwerk Ontwerp Veilige Omgeving.

Groepsrisico als ontwerpvariabele

RO’ers en EV’ers moeten eerder in het proces met elkaar om de tafel en groepsrisico meenemen als ontwerpvariabele! Als de RO’er en de EV’er elkaar tijdig opzoeken en inschakelen, kunnen zij meters maken bij de externe veiligheid in de ruimtelijke ontwikkeling.

Groepsrisico is geen vanzelfsprekende factor bij ruimtelijke inrichtingsplannen. Gevolg kan zijn dat in een laat stadium de externe veiligheid opeens een hinderfactor wordt. Daar heeft niemand wat aan. Het netwerk Ontwerp Veilige Omgeving wil:

  • De samenwerking tussen RO en EV verbeteren
  • Een kennisplatform worden tussen professionals
  • Zorgen dat groepsrisico een vanzelfsprekende factor wordt bij inrichtingsplannen
  • Dat deskundigen op het gebied van EV meedenken over kansen en mogelijkheden binnen de bebouwde omgeving
  • Stedenbouwers en andere RO’ers meer  inzicht geven in de do’s en dont’s rond groepsrisico.

Lees meer hoe jij je kunt aansluiten als student, professional of beleidsmaker.

Delen

Email this to someoneShare on FacebookShare on LinkedInTweet about this on Twitter