Publicaties

Naast de eigen publicaties bestaan er diverse interessante en bruikbare publicaties van onze netwerkleden. Deze kun je rechts downloaden.

Maatregelentool EV in RO

Netwerkleden hebben een ‘Maatregelentool EV in RO’ ontwikkeld waarin is aangegeven of maatregelen op het gebied van externe veiligheid wel of niet juridisch geborgd kunnen worden in een bestemmingsplan. Hierbij is een onderscheid gemaakt tussen maatregelen die betrekking hebben op de risicobron enerzijds en de fysieke inrichting van het gebied (bluswatervoorziening en bereikbaarheid anderzijds).

Zie het document aan de rechterzijde:  Maatregelentool EV in RO

Externe Veiligheid voor RO’ers

Deze brochure legt het belang uit van de samenwerking tussen ruimtelijk ontwerpers en veiligheidsspecialisten.

Zie het document aan de rechterzijde: Externe Veiligheid voor RO’ers

Instrument Ruimtelijke veiligheid (IRV)

Netwerkleden van de Veiligheidsregio Gelderland Zuid hebben een instrument ontwikkeld waar ruimtelijk ordenaars op een eenvoudige manier, op één plek alle informatie kunnen vinden over ruimtelijke veiligheid.

Zie het document aan de rechterzijde: Instrument ruimtelijke veiligheid

Klik op http://www.vrgz.nl/voor-partners/ruimtelijke-veiligheid om alle IRV gerelateerde documenten in te zien.

 

Delen