Activiteiten

Het netwerk Ontwerp Veilige Omgeving organiseert tal van activiteiten waarbij verschillende disciplines samen creatieve oplossingen bedenken voor bepaalde vraagstukken in plangebieden. Het is de bedoeling om ruimtelijke ontwikkelaars en veiligheidsdeskundigen bij elkaar te brengen, maar vaak sluiten ook allerlei andere partijen aan zoals bestuurders, uitvoeringsdiensten, adviesbureaus en studenten. Alle kennis, vaardigheden en ervaringen worden op die manier zo veel mogelijk bij elkaar gebracht, waardoor er met een integrale blik gekeken wordt naar vraagstukken.

Voorbeelden van producten en activiteiten

De afgelopen jaren hebben leden van het netwerk diverse activiteiten ontplooid met ondersteuning van Ontwerp Veilige Omgeving. Hieronder een aantal voorbeelden:

  • een RO/EV visie voor een regio opgesteld
  • een hoofdstuk EV binnen een structuurvisie voor dorp, stad of regio geschreven
  • een stedenbouwkundig plan t.g.v. leefbaarheid en veiligheid aangepast
  • een artikel in tijdschrift met thema RO/EV geschreven
  • onderzoek in Masterfase van studie over samenwerking RO-EV gedaan
  • ontmoetingen tussen RO’ers en Veiligheidsspecialisten binnen regio georganiseerd
  • workshops voor afdelingen Bouw en Woningtoezicht/RUD’s gehouden
  • excursie(s) naar interessante RO/EV projecten georganiseerd
  • presentaties gegeven bij congressen en andere professionele ontmoetingen.

Lees via het menu aan de rechterzijde meer over alle activiteiten die OVO al heeft georganiseerd en bekijk in de agenda welke activiteiten nog gaan plaatsvinden.

Delen

Bestand downloaden