Activiteiten

Het netwerk Ontwerp Veilige Omgeving organiseert tal van activiteiten waarin verschillende disciplines creatieve oplossingen zoeken en vinden. Naast bestuurders delen medewerkers van milieudiensten, veiligheidsregio’s, omgevingsdiensten, bestuurders en professionals van adviesbureau’s hun kennis. Ook studenten haken aan. Zo werken mensen uit de hoek van de externe veiligheid samen met mensen uit de ruimtelijke ontwikkeling.

Voorbeelden van producten en activiteiten

De afgelopen jaren hebben leden van het netwerk diverse activiteiten ontplooid met financiële steun van Ontwerp Veilige Omgeving. Hieronder een aantal voorbeelden:

  • een RO/EV visie voor een regio opgesteld
  • een hoofdstuk EV binnen een structuurvisie voor dorp, stad of regio geschreven
  • een stedenbouwkundig plan t.g.v. leefbaarheid en veiligheid aangepast
  • een artikel in tijdschrift met thema RO/EV geschreven
  • onderzoek in Masterfase van studie over samenwerking RO-EV gedaan
  • ontmoetingen tussen RO’ers en Veiligheidsspecialisten binnen regio georganiseerd
  • workshops voor afdelingen Bouw en Woningtoezicht/RUD’s gehouden
  • excursie(s) naar interessante RO/EV projecten georganiseerd
  • presentaties gegeven bij congressen en andere professionele ontmoetingen.

Lees via het menu aan de rechter zijde meer over de lopende activiteiten of bekijk de agenda hieronder.

Delen