Bestuurdersreizen

Externe veiligheid is een groeiend aandachtspunt bij gemeenten. Hoe beperk je als bestuurder de risico’s die bewoners lopen in gebieden waar externe veiligheid een issue is? Het netwerk Ontwerp Veilige Omgeving stimuleert vroegtijdige betrokkenheid van omgevingsveiligheid in ruimtelijke plannen. Het doel van de jaarlijkse bestuurdersreizen is dan ook om bestuurders de gelegenheid te geven om met elkaar en externe specialisten in gesprek te gaan over de het sturen op een veilige omgeving. Iedere bestuurder heeft een eigen bestuurlijke realiteit, risico’s in de gemeente en rolopvatting. Uit eerdere reizen blijkt dat het delen van praktijkvoorbeelden en nieuwe (wetenschappelijke) inzichten leidt tot een nieuwe blik op het onderwerp. Klik in het overzicht hiernaast om per bestuurdersreis te lezen hoe deze is verlopen.

Delen

Bestand downloaden