Ontwerpateliers

Ontwerp Veilige Omgeving wil de samenwerking tussen veiligheidsexperts en ruimtelijk ontwerpers in Nederland verbeteren. Uit tal van evaluaties na de vuurwerkramp in Enschede bleek dat die samenwerking beter kan.

Samenwerken in Ontwerpateliers

Ontwerp Veilige Omgeving kiest vooral voor een praktische insteek. We laten met goede voorbeelden zien dat het mogelijk is om goede ruimtelijke ontwerpen te maken als je rekening houdt met externe veiligheid. Bovendien willen we het besef vergroten dat veiligheid niet overal is gewaarborgd. En dat dit wel een verantwoordelijkheid is van bestuurders in samenwerking met de ruimtelijk ontwerpers. Sinds 2015 doen we dat met de ‘Ontwerpateliers’.

Op het snijvlak van externe veiligheid en ruimtelijk ontwerp

Met de Ontwerpateliers strijken we met een team van deskundigen op verschillende plaatsen in Nederland neer. Wij landen bij stakeholders die voor een uitdaging staan op het gebied van externe veiligheid en ruimtelijke kwaliteit. In een inspirerende middag proberen we een opgave op het snijvlak van externe veiligheid en ruimtelijk ontwerp een stap verder te brengen.

Samenwerken in een Ontwerpatelier

Een groep deskundigen en studenten bekijkt een ontwerpopgave waarbij groepsrisico een rol speelt. Dat kan gaan om bijvoorbeeld de opslag van gevaarlijke stoffen of een spoorlijn of snelweg waar gevaarlijke stoffen over worden vervoerd.

Samenwerking ontwerpers en veiligheidsexperts

Na de voorbereiding door een groep studenten werken we in een middag denkrichtingen uit voor oplossingen. Op die manier komen projecten een stap verder en willen wij vakbroeders en zusters voorbeelden laten zien van goede samenwerking tussen ontwerpers en veiligheidsexperts.

Aan het einde van de dag liggen er antwoorden en aanbevelingen voor een actuele situatie. Het is de bedoeling dat de gastheer die antwoorden en aanbevelingen goed kan gebruiken. Ontwerp Veilige Omgeving gebruikt de ontwerpateliers om de theorie in de praktijk te toetsen en de leerpunten te delen met mensen elders in Nederland.

Lees onderstaand meer over de ontwerpateliers die hebben plaatsgevonden.

Delen

Gerelateerd

Bestand downloaden