Veelgestelde vragen ontwerpwedstrijd

Na het uitzetten van de ontwerpwedstrijd zijn er meerdere vragen binnen gekomen bij OvO. Hieronder vind je de vragen. Heb je ook een vraag? Mail dan met info@ontwerpveiligeomgeving.nl.

Hoe verhoudt de prijsvraag zich tot de ideeën die er al zijn met MAAK Zaanstad? Wat is de voornaamste reden om nog een ontwerpwedstrijd uit te schrijven naast alle ideeën die er al zijn voor het gebied en de al lopende (participatie)processen via MAAK Zaanstad?
Voor de Achtersluispolder wordt een perspectief opgesteld waar een raamwerkkaart onderdeel van uitmaakt. De ideeën uit de ontwerpwedstrijd zullen input zijn voor dit perspectief en een plek krijgen in de ontwikkelstrategie voor de Achtersluispolder.

Wat zijn de intenties van de organisatie met de winnaar van de prijsvraag? Zijn er naast het prijzengeld en de pitch andere gevolgen voor de winnaar? Krijgt het winnende team bijvoorbeeld een vervolgopdracht en wordt het team betrokken (en betaald) in het vervolgtraject voor dit gebied? Of kunnen de ideeën vrij worden gebruikt?
Zie antwoord hierboven. De winnaar ontvangt prijzengeld en een podium door een pitch op het evenement.

Wat wordt bedoeld met ‘Elk team kan een presentatievorm naar keuze kiezen (facultatief)’ onder het kopje ‘gevraagde eindproducten’. Staat het ieder team vrij om naast de gevraagde poster en toelichting aanvullend materiaal in te dienen om het idee te presenteren?
Met de eerste twee gevraagde producten vragen we om iets dat we onderling goed kunnen vergelijken, vandaar de standaardisering van (formaat) poster en aantal woorden.
Naast de standaard kan een team het nodig achten om het verhaal kracht bij te zetten door bijvoorbeeld een maquette te tonen, dronebeelden te laten zien of een prototype van een oplossing mee te nemen. We geven de teams hiermee vrijheid in hun creativiteit.

Wat is de woningopgave in het gebied ‘De Achtersluispolder’?
KCAP (internationaal ontwerpbureau voor architectuur, stedenbouw en landschapsontwerp) heeft een eerste verkenning gedaan aangaande mogelijke woningaantallen in de Achtersluispolder. Deze mogelijke woningaantallen zijn geschat op 5.000 tot 10.000 woningen en evenveel arbeidsplaatsen. De woningbouwopgave in Zaanstad betreft 12.000 tot 20.000 woningen.

Delen

Bestand downloaden