Activiteiten 2020

September

1.09.2020

Ontwerpwedstrijd 2020

In het najaar van 2020 staat wederom een ontwerpwedstrijd gepland. Met deze prijsvragen willen wij studenten en professionals de gelegenheid geven om hun capaciteiten op het ‘veilige ontwerpen’ te etaleren. Hierbij zijn we op zoek naar inspirerende concepten die de opdrachtgever helpen bij het verder inrichten van een gebied waarbij lastig te combineren functies samenkomen in een totaalvisie. Uitdagingen in het gebied zijn onder andere externe veiligheid, sociale veiligheid en hoog water. 2020: Spoorzone-Amstelwijck Deze ontwerpwedstrijd biedt de kans om je capaciteiten op het gebied van ‘veilig ontwerpen’ te etaleren. OVO zoekt enthousiaste teams met studenten, trainees en professionals die een veilig ontwerp voor het gebied Spoorzone-Amstelwijck (Dordrecht) willen maken. De opdracht is even simpel als uitdagend: ontwerp een veilig woongebied met een nieuwe halte voor een lightrailverbinding, waarbij aandacht is voor de externe veiligheid en het klimaat. De beste drie teams mogen hun ontwerp presenteren op een nog nader te bepalen manier (e.e.a. is afhankelijk van de ontwikkelingen rondom Covid-19). Hiermee kunnen zij aan het werkveld laten zien wat hun capaciteiten zijn op het gebied van ‘veilig ontwerpen’. Uit deze teams wordt het winnende team gekozen dat een cheque ter waarde van €2.000,00 wint. Wil je jouw team inschrijven? Dan kan dat via onderstaand formulier. powered by Typeform    

Lees verder

November

26.11.2020

(uitgesteld) Expeditie veiligheid: een ervaringsreis voor bestuurders

Door de beperkingen die het coronavirus met zich meebrengt is de inspiratiereis uitgesteld naar 2021. De afgelopen jaren mocht het netwerk Ontwerp Veilige Omgeving al meer dan 70 bestuurders ontvangen tijdens onze inspiratiereizen. We reisden rond door de stad en regio om van en met elkaar te leren over een (extern) veilige leefomgeving. Na het succes van de afgelopen jaren in Sittard-Geleen, Rotterdam en Utrecht organiseren we dit jaar weer een bestuurdersreis. Net als elk jaar zijn er slechts 25 plaatsen beschikbaar. Ervaringsreis  Gelderland Als bestuurder heeft u uw eigen verantwoordelijkheid en bevoegdheden waarmee u invloed kunt uitoefenen op het veiligheidsniveau in uw gemeente. De komst van de nieuwe omgevingswet biedt nieuwe kansen voor het vroegtijdig sturen op omgevingsveiligheid. Mogelijk heeft u als bestuurder al vaak met een lastig dossier rond ‘omgevingsveiligheid’ geworsteld. Of mogelijk heeft u nog weinig ervaring hiermee. Daarom organiseert het netwerk Ontwerp Veilige Omgeving nu een derde ervaringsreis, om juist deze ervaringen met collega bestuurders te delen. Thema 2020: samen op weg naar een gezonde en veilige leefomgeving Tijdens de inspiratiereis in Gelderland hebben we aandacht voor gemeenten met een meer agrarisch karakter. Samen met onze partners (o.a. Gemeente Aalten, Provincie Gelderland en de Veiligheidsregio Gelderland Midden) bieden we een gevarieerd programma gebaseerd op de volgende thema’s: veiligheid en de energietransitie de impact van stalbranden op de leefomgeving sturen op veiligheid in het omgevingsplan het samenspel tussen gezondheid en veiligheid. Tijdens de inspiratiereis krijg je inzicht in de taken van de burgemeester op het gebied van omgevingsveiligheid Burgemeester Hans van der Plas over de inspiratiereis naar Rotterdam 2018 Voor deze editie hebben we de top 100 risicovolle gemeenten uitgenodigd om geïnspireerd te raken, ervaringen te delen en het netwerk te vergroten. In deze ervaringsreis worden we van harte welkom geheten in de gemeentes Arnhem en Aalten. Samen met onze partners (o.a. de Provincie Gelderland en Veiligheidsregio Gelderland-Midden) hebben we een uitgebreid programma opgesteld voor burgemeesters en wethouders ruimtelijke ordening. Aanmelden en informatie powered by Typeform   Datum: 26 en 27 november 2020 Voor wie: Burgemeesters en wethouders van de top 100 meest risicovolle gemeenten in Nederland. Kosten: Aan de ervaringsreis zijn geen kosten verbonden Inschrijven: Aanmelden Burgemeesters en Wethouders kan hier. Let op: er zijn slechts 25 plaatsen beschikbaar! Organisatie: Vragen rondom de organisatie van de reis kunt u stellen aan: Sanda Dijkstra sanda@oostkracht10.nl

Lees verder

26.11.2020

Online inspiratiereis voor Bestuurders

Als bestuurder heeft u uw eigen verantwoordelijkheid en bevoegdheden waarmee u invloed uit kunt oefenen op het veiligheidsniveau in uw gemeente. Mogelijk heeft u als bestuurder al vaker met een lastig dossier rond omgevingsveiligheid 'geworsteld'. Omdat de fysieke inspiratiereis voor bestuurders niet door kon gaan, organiseert OvO een online inspiratiereis voor bestuurders Samen op weg naar een veilige leefomgeving. 13.45 Ontvangst in de online-omgeving 14.00 Opening en welkom burgemeester gemeente Aalten (Anton Stapelkamp) 14.15 Lezing Omgevingswet en de rol van de gemeentelijke bestuurders (Sarah Ros) 15.00 Pauze 15.15 Werksessie communicatie omgevingsveiligheid voor bestuurders (Dirk Jan de Boer en Tom Reijers) 16.15 Pauze 16.30 Lezing en werksessie Energietransitie en veiligheid (Nancy Oberijé 17.00 Afsluitende digitale borrel Vragen rondom de organisatie van de online masterclass kunt u stellen aan: Ontwerp Veilige Omgeving Sanda Dijkstra 085 070 47 32 sanda@oostkracht10.nl Aanmelden is inmiddels niet meer mogelijk.

Lees verder