Ervaringsreis Rotterdam

Als bestuurder heeft u uw eigen verantwoordelijkheid en bevoegdheden waarmee u invloed kunt uitoefenen op het veiligheidsniveau in uw gemeente. De komst van de nieuwe omgevingswet biedt nieuwe kansen voor het vroegtijdig sturen op omgevingsveiligheid.

Mogelijk heeft u als bestuurder al vaak met een lastig dossier rond ‘omgevingsveiligheid’ geworsteld. Of mogelijk heeft u nog weinig ervaring hiermee. Daarom organiseert het netwerk Ontwerp Veilige Omgeving nu een derde ervaringsreis, om juist deze ervaringen met collega bestuurders te delen.

Deelnemers aan de ervaringsreis Zuid Limburg 2016

Thema 2017: vroegtijdige sturen op omgevingsveiligheid

Voor deze editie hebben we de top 100 risicovolle gemeenten uitgenodigd om geïnspireerd te raken, ervaringen te delen en het netwerk te vergroten. In deze ervaringsreis worden we van harte welkom geheten in de gemeente Rotterdam. Samen met de partijen in Rotterdam hebben we een uitgebreid programma opgesteld voor burgemeesters en wethouders ruimtelijke ordening.

Die dag staat de toekomst en het heden centraal. We blikken vooruit op het sturen op omgevingsveiligheid over 20 jaar. We delen praktijkvoorbeelden en we krijgen een beeld hoe uw collega’s in Rotterdam omgaan met het spanningsveld omgevingsrisico’s versus wonen.

Aanmelden burgemeester en/of wethouder kan via deze link.

Globaal programma Ervaringsreis

Dinsdag 28 november
burgemeesters en wethouders

14.00 Ontvangst in Rotterdam (Locatie: De Rotterdam)
14:30 Opening reis
15:00 Plenaire sessie – Lezing ‘De nieuwe sturing op omgevingsveiligheid in de omgevingswet’
16:00 Busreis Rozenburg
17:00 Plenaire sessie – Lezing ‘Governance omgevingsveiligheid in Rozenburg’
18:00 Bootreis en diner
20:30 Plenaire sessie – Lezing ‘Omgevingsveiligheid in 2025’
22:00 Borrel

– Overnachting hotel –
Woensdag 29 november

7:30 Ontbijt
8:30 Busreis
9:00 Welkomstwoord burgemeester Aboutaleb
10:30 Workshop ‘ontwerp veilige omgeving’ voor burgemeesters
10:30 Workshop ‘crisismanagement en ruimtelijke ordening’ voor wethouders RO
12:00 Terugblik en afsluiting
12:30 Lunch
13:30 Eind ervaringsreis (Locatie: De Rotterdam)

Aanmelden en informatie

Datum:
28 en 29 november 2017
Voor wie:
Burgemeesters en wethouders van de top 100 meest risicovolle gemeenten in Nederland.
Kosten:
Aan de ervaringsreis zijn geen kosten verbonden
Inschrijven:
Aanmelden Burgemeesters: klik hier
Aanmelden Wethouders: klik hier

Bestand downloaden