Ervaringsreis Rotterdam

Vanwege het succes van vorig jaar is besloten om deze bestuurdersreis te herhalen. Tijdens deze reis staat de toekomst en het heden centraal. We blikken vooruit op het sturen op omgevingsveiligheid over 20 jaar. We delen praktijkvoorbeelden en we krijgen een beeld hoe uw collega’s in Rotterdam omgaan met het spanningsveld omgevingsrisico’s versus wonen.

Bijzonderheden

Wegens het succes van de bestuurdersreis in Rotterdam vorig jaar is besloten deze in dezelfde vorm te herhalen. U bent te gast bij de gemeente Rotterdam. Een boottocht door de haven geeft u een beeld van een deel van de aanwezige risico’s in de stad. We delen praktijkvoorbeelden en we krijgen een beeld hoe uw collega’s in Rotterdam omgaan met het spanningsveld tussen omgevingsrisico’s versus wonen.

Voor wie?

Burgemeesters en wethouders van gemeenten in Nederland.

Aanmelden en informatie

Voor beide reizen geldt een maximum van 25 personen. Deze 24 uurs reizen zijn van 13:30 tot 13:30 uur. Anders dan voorgaande jaren berekent OVO kosten voor deelname, dit in verband met aflopende subsidie vanuit het rijk. De kosten bedragen dit jaar €250,00 (doorgaans €850,00). Dit is inclusief lunch, diner en overnachting.

LET OP:
ER ZIJN SLECHTS 2 X 25 PLAATSEN
BESCHIKBAAR!

LET OP:
HET PROGRAMMA VAN DEZE REIS IS GELIJK AAN DE REIS VAN VORIG JAAR.

Bekijk onderstaand een videoverslag van de bestuurdersreis 2017.

Bestand downloaden