Expeditie veiligheid: een inspiratiereis voor bestuurders

De afgelopen jaren mocht het netwerk Ontwerp Veilige Omgeving al meer dan 100 bestuurders ontvangen tijdens onze inspiratiereizen. We reisden rond door de stad en regio om van en met elkaar te leren over een (extern) veilige leefomgeving. Na het succes van de afgelopen jaren in Sittard-Geleen, Rotterdam en Utrecht organiseren we weer een inspiratiereis voor burgemeesters en wethouders. We zijn dit najaar welkom in Arnhem.

Inspiratiereis Arnhem

Als bestuurder heeft u uw eigen verantwoordelijkheid en bevoegdheden waarmee u invloed kunt uitoefenen op het veiligheidsniveau in uw gemeente. De komst van de nieuwe Omgevingswet biedt nieuwe kansen voor het vroegtijdig sturen op omgevingsveiligheid. Mogelijk heeft u als bestuurder al vaak met een lastig dossier rond ‘omgevingsveiligheid’ geworsteld. Of mogelijk heeft u nog weinig ervaring hiermee. Daarom organiseert het netwerk Ontwerp Veilige Omgeving nu een nieuwe inspiratiereis, om juist deze ervaringen met collega bestuurders te delen.

Programma

Tijdens de inspiratiereis in Arnhem bieden we samen met onze partners (o.a. Gemeente Arnhem, Provincie Gelderland en de Veiligheids- en Gezondheidsregio Gelderland-Midden) een gevarieerd programma gebaseerd op de volgende thema’s:

  • Veiligheid en de energietransitie
  • Sturen op veiligheid in het omgevingsplan
  • Het samenspel tussen gezondheid en veiligheid.

Praktische informatie

Datum: 16 november 13.30 uur tot 17 november 13.30 uur 2023
Voor wie: Burgemeesters en wethouders
Investering: Aan deze inspiratiereis zijn geen kosten verbonden.
Organisatie: Vragen rondom de organisatie kunt u stellen aan:
Jacquelien Jansen – info@ontwerpveiligeomgeving.nl.

Aanmelden

Downloads

Bestand downloaden