Online inspiratiesessie Omgevingsveiligheid als belang in visie en plan

Via een aantal stappen kan een gemeente met betrokken partners op relatief eenvoudige wijze keuzes maken op het gebied van omgevingsveiligheid. Dat is ook nodig, want met de inwerkingtreding van de Omgevingswet verandert de wetgeving voor externe veiligheid. Zo wordt het begrip ‘omgevingsveiligheid’ ge├»ntroduceerd. Belangrijker is de nieuwe manier waarop gemeenten het omgevingsveiligheidsrisico moeten afwegen.

Als voorbereiding op de omgevingsvisie of het omgevingsplan kan het handig zijn om een ‘bouwsteen omgevingsveiligheid’ op te stellen. De belangrijkste keuzes voor omgevingsveiligheid belanden in de bouwsteen. En daarna kun je de bouwsteen agenderen voor de visie of het omgevingsplan. Best handig, toch?

Zo kan omgevingsveiligheid als belang een plek krijgen in de integrale afweging rond een visie of plan. Maar ook na vaststelling van de omgevingsvisie en het omgevingsplan is een bouwsteen handig: het geeft je de kans om terug te vallen op beleid als bijvoorbeeld een afwijking van het omgevingsplan wordt aangevraagd.

Vanuit Ontwerp Veilige Omgeving hebben we al eerder een handleiding geschreven voor het opstellen van zo’n bouwsteen. We hebben deze dit jaar aangevuld en aangepast in het licht van de Omgevingswet.

In een online inspiratiesessie lichten we de kern van de aanpak toe en is er gelegenheid voor het stellen van vragen.

Voor wie

De online inspiratiesessies zijn interessant voor iedereen die in de praktijk betrokken is bij het afwegen van omgevingsveiligheidsrisico’s of ruimtelijke initiatieven waarin omgevingsveiligheid een relevant thema is. Wij denken aan ruimtelijke planners, beleidsmedewerkers ruimte en/of externe veiligheid, projectleiders visie en/of omgevingsplan die interesse hebben in het thema omgevingsveiligheid. Voor deelname is geen diepgaande voorkennis over externe veiligheid / omgevingsveiligheid noodzakelijk. Natuurlijk zijn er ook specialisten externe veiligheid / omgevingsveiligheid van harte welkom.

Data

  • Maandag 12 juni 2023 van 15.00 – 17.00 uur
  • Vrijdag 23 juni 2023 van 09.00 – 11.00 uur
  • Dinsdag 27 juni 2023 van 09.00 – 11.00 uur

In deze twee uur durende inspiratiesessie:

  • Praten we jou bij over de uitdagingen in omgevingsveiligheid;
  • Vertellen we wat er minimaal in de omgevingsvisie en het -plan thuishoort volgens de regelgeving en welke ruimte er is;
  • Laten we zien hoe je een bouwsteentraject ontwerpt.

Aanmelden:


 

 

Bestand downloaden