masterclass veilige leefomgeving

De maatschappij vraagt om te werken en verblijven in een veilige en gezonde leefomgeving. De Omgevingswet gaat dat per 2021 afdwingen. Ontwerp Veilige Omgeving organiseert daarom de masterclass ‘veilige leefomgeving’. Tijdens deze masterclass stomen we deelnemers klaar voor 2021 en geven we de vereiste basiskennis mee hoe veiligheid te waarborgen in de ontwerpfase van een stedenbouwkundig ontwerp.

Tijdens de masterclass wordt aan de hand van trends en ontwikkelingen, bestpractices en een gebiedsschouw ingezoomd op externe veiligheid, waterveiligheid, verkeersveiligheid en sociale veiligheid als ontwerpvariabele. Ad de Bont (Urhahn) en sprekers Kyra Kuitert (Bureau K2 en Bureau KM) en Nancy Oberijé (Oostkracht10) geven antwoorden op vragen als: Op welke manier kan ik Veiligheid en Stedenbouw met elkaar verbinden? Hoe zorgt veiligheid voor een beter ontwerpproces en minder gedoe achteraf?

Over ontwerpbegeleider Ad de Bont

Als partner en stedenbouwkundige van Urhahn maakt Ad plannen op zowel stedelijk-, regionaal-als gebiedsniveau. Hij is medeoprichter van het Platform Gezond Ontwerp en auteur van het boek De Beweegvriendelijke Stad.

Over gastspreker Kyra Kuitert

In de rol van CPTED-expert analyseert en adviseert Kyra bestaande omgevingen en plannen op het gebied van sociale veiligheid; van snelweg, zwembad en parkeergarage tot complete nieuwbouwwijk.

Over gastspreker George Rutten

Als adviseur externe veiligheid binnen Oostkracht10 is George zich maar al te bewust van de risico’s op het gebied van vervoer en opslag van gevaarlijke stoffen in Nederland. In de samenwerking met Ontwerp Veilige Omgeving is hij aanjager van vroegtijdige betrokkenheid van omgevingsveiligheid in ruimtelijke plannen. Binnen het netwerk werken stedenbouwers, planologen, architecten, bestuurders en specialisten externe veiligheid aan veilige ontwerpen.

Over gastspreker Rico Andriesse

Als adviseur verkeersveiligheid en verkeersveiligheidsaudior werkt Rico Andriesse namens Goudappel Coffeng aan het veiliger maken van het wegennet in Nederland. De vraagstukken waar hij aan werkt variëren van fietspaden tot autosnelwegen, van Leeuwarden tot Terneuzen. Voor fietsberaad onderzocht hij onder andere de veiligheid van fietsstraten en fietsoversteken.

Over gastspreker Jan Wijn

Als Klimaatambassadeur Noorderkwartier bij Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier (HHNK) is Jan betrokken bij het vergroten van de bewustwording van alle betrokken partijen over de gevolgen van de klimaatverandering op de leefomgeving en hoe daar als omgeving op te anticiperen. Gericht op de thema’s wateroverlast, droogte, hittestress en waterveiligheid.

Jan verbindt zowel overheden als bedrijfsleven, landbouw en bewoners, om het vraagstuk op te pakken. Komend 1,5 jaar is het HHNK met alle betrokken partijen bezig om Uitvoeringsprogramma’s op te stellen. De gemeenten/regio’s nemen daarvoor het initiatief. Jan zijn rol is daarbij het delen van kennis en ervaring tussen de regio’s en vaak als gespreksleider de bijeenkomsten leiden.

Aanmelden en kosten

Meld je je voor 1 september aan dan geldt een speciaal tarief van €75,00 (normaal €195,00). Studenten mogen gratis deelnemen aan de masterclass. Aanmelden kan via onderstaande link.

Voor wie?

Stedenbouwers, planologen en architecten in dienst van bureaus, gemeenten en hogescholen/universiteiten.

Wanneer en waar?

Vrijdag 11 oktober 2019 in Zaanstad 9:00 – 16:00 (precieze tijden worden nog gecommuniceerd)

Meer informatie

Meer informatie kan worden opgevraagd bij Michelle Walther via info@ontwerpveiligeomgeving.nl

Bestand downloaden