Online masterclass Veiligheid in de omgevingswet

Een veilige en gezonde fysieke leefomgeving is een van de maatschappelijke doelen van de Omgevingswet. Maar hoe kom je tot een veilige fysieke leefomgeving? En wat is daarover geregeld in de Omgevingswet? Wil je weten hoe je een veilige fysieke leefomgeving realiseert onder de nieuwe Omgevingswet? Neem dan deel aan de masterclass Veiligheid in de Omgevingswet die Ontwerp Veilige Omgeving hierover geeft.

IN TWEE UUR TIJD PRATEN WE JE BIJ OVER:

Wat er inhoudelijk verandert aan de regels op het gebied van veiligheid en waar je deze regels kunt vinden.
Hoe veiligheid geborgd wordt via de instrumenten van de Omgevingswet.
Welke mogelijkheden er zijn voor lokaal maatwerk.
Wat er verandert in het proces om te komen tot een veilige fysieke leefomgeving.
De masterclass is bedoeld voor professionals van gemeenten, stedenbouwkundige bureaus, omgevingsdiensten en veiligheidsregio’s die zich bezig houden met de inrichting van de fysieke leefomgeving én voor studenten die ambities hebben in deze richting.
Deelname aan de masterclass is gratis voor professionals en studenten.

Data:

Woensdag 15 december 10:30 – 12:30

Aanmelden?

    Voor welke online masterclass geef je je op?

    Bestand downloaden