Train de Trainer

Ontwerp Veilige Omgeving biedt een landelijke training aan waarin wordt uitgelegd hoe een ontwerpatelier georganiseerd en gegeven kan worden. Het organiseren van een ‘ontwerpatelier’ is al jaren één van de kernactiviteiten van het netwerk Ontwerp Veilige Omgeving. Het is een werkvorm waarin deelnemers samen werken aan een stedenbouwkundig ontwerp voor een plangebied. De kracht van een ontwerpatelier is dat iedereen kan deelnemen en dat het samen ontwerpen leidt tot nieuwe inzichten bij de deelnemers, verrassende oplossingen voor complexe problemen, begrip voor elkaars standpunten en tot een tevreden gevoel over het eindresultaat. Zo kan deze werkvorm bijvoorbeeld ingezet worden voor een gebiedsontwikkeling die op slot zit.

In de Train de Trainer sessie willen wij u in een dagdeel voorbereiden op het zelf organiseren van een ontwerpatelier. Deze sessie zullen we ook een aantal mini-ontwerpateliers uitvoeren, zodat iedereen zelf kan ervaren wat de mogelijkheden zijn.

Wanneer?

Donderdag 31 januari 09.00 uur tot 13.30 uur inclusief lunch te Utrecht. Precieze locatie wordt nog nader bekend gemaakt. Je kunt je aanmelden voor de training via onderstaand formulier.

09:00 Inloop
09:30 Inleiding door Stef van der Zee
09:45 Waarom, voorbereiding, praktische middelen
10:30 ‘Een gebruiker aan het woord’
11:00 Ontwerpateliers (3 of 4 groepen, met verschillende ontwerpen)
12:00 Ophalen winst van de dag / discussie / leerpunten
12:30 Eenvoudige lunch en ontvangst gratis OVO-toolbox

Meld je aan!

Meer informatie?

Meer informatie kan worden opgevraagd bij Emily de Bree via info@ontwerpveiligeomgeving.nl
of 06 – 82 59 83 53