Blog 8.11.2017

10 uur inspiratie veilig ontwerpen

Op donderdag 2 november heeft Ontwerp Veilige Omgeving een studiedag georganiseerd voor studenten en trainees die mee doen aan de Ontwerpwedstrijd Stadsentree Deventer. De studiedag vond plaats op het AKZO Nobel terrein in Deventer. De deelnemers kregen lezingen over ontwerpen met externe veiligheid, waterveiligheid en sociale veiligheid. Het was een goed gewaardeerde dag waarbij veel kennis is opgedaan en dat heeft de deelnemers op weg geholpen om een mooi en veilig ontwerp te maken.

Tijdens de lezing over ontwerpen en externe veiligheid, gegeven door Dirk Jan de Boer, eigenaar van adviesbureau Oostkracht10, is er ingegaan op de basisbegrippen van externe veiligheid, de mogelijke effecten, handvatten en tips voor een veilig ontwerp, zoals de zeven principes van ontwerp veilige omgeving en www.scenarioboekev.nl.

”Het heeft ons vooral geholpen om scherp te krijgen wat we nu eigenlijk met de veiligheidsrisico’s willen/moeten gaan doen. Voor ons was dat een duwtje in de rug om hier echt concreet mee aan de slag te gaan.”

Jeroen Neuvel, docent bij Saxion hogescholen en werkzaam bij het RIVM, gaf een lezing over waterveiligheid. In zijn lezing is ingegaan op normen voor basisveiligheid, ontwerpstandaarden, het lokale individuele risico en meerlaagsveiligheid. Ook werd Dijkring 53 besproken, die het plangebied van de ontwerpwedstrijd beschermt.

De derde lezing werd verzorgd door Dennis Nijkamp, quality assurance en quality control manager bij AKZO Nobel Deventer. Zijn lezing ging over hoe AKZO Nobel omgaat met veiligheid, welke gevaarlijke stoffen zij opslaan en het plaatsgebonden risico dat daarbij hoort. Ook werd verteld wat de huidige ontwikkelingen van AKZO in Deventer zijn: de productie gaat in zijn geheel stoppen maar de opslag van gevaarlijke stoffen en de onderzoekslaboratoria blijven.

”De dag sloot goed aan op de fase waarin wij op dit moment zelf zitten in het ontwerp. Voor ons  heeft het vooral tot nieuwe inzichten op het gebied van waterveiligheid en sociale veiligheid geleid.”

Na het diner in het Postillion hotel stond er nog een lezing op het programma over ontwerpen met sociale veiligheid, gegeven door Kyra Kuiterd van bureau K2. Binnen het programma Ontwerp Veilige Omgeving is sociale veiligheid een onderwerp dat nog niet eerder meegenomen is als veiligheidsthema. Aan de hand van de crime prevention through environmental design methodiek werd geoefend voor een veilig ontwerp.

Gerelateerd

Bestand downloaden