Blog 23.08.2016

Vluchtelingenchecklist

Brian Hamelink onderzocht voor Ontwerp Veilige Omgeving een multidisciplinaire checklist die gemeenten gebruiken ter voorbereiding op de komst van vluchtelingen. De checklist komt voort uit bestaande draaiboeken, checklists en procedures, specifiek samengesteld voor gemeenten die de opvang van vluchtelingen overwegen. De iconen, de zeven principes van Ontwerp Veilige Omgeving, bleken bruikbaar in deze checklist.

Eén multidisciplinaire checklist voor gemeenten voor de (tijdelijke) opvang van vluchtelingen

Voor het merendeel van de gemeenten is het opvangen van vluchtelingen of asielzoekers een nieuw fenomeen, er zijn weinig geleerde lessen binnen de eigen gemeente of deze liggen bestuurlijk gevoelig bij andere gemeenten.

Deze procedure biedt de gemeenten houvast omdat eventuele uit te voeren acties op voorhand bekend zijn. Echter gebruik van deze checklist biedt geen garantie op een ‘makkelijke’ proces omdat de beslissing om vluchtelingen op te vangen tot weerstand of onrust kan leiden binnen de gemeente.

Aanbevelingen om procedures te verbeteren

Dit onderzoek toont ook aan dat het bevoegd gezag meer partijen aan de voorkant van de beslissing kan betrekken. Bijvoorbeeld omgevingsdiensten en veiligheidsregio’s. Meestal worden deze partijen pas betrokken als de locatie al is vastgesteld door de gemeente. Zo zijn deze partijen minimaal betrokken bij de keuze van de locatie. Als ze eerder betrokken zouden worden, kunnen ze de locatie beoordelen op het gebied van milieu, externe veiligheid, brandveiligheid, fysieke veiligheid en economische haalbaarheid. Het verantwoorden van keuzes richting belanghebbenden, via alle mogelijke methodes, kan zorgen voor draagvlak onder de bevolking van de gemeente.

Een laatste aanbeveling is om de checklist aan te vullen met elementen op het gebied van communicatie, veiligheid en organisatie.

Gerelateerd

Bestand downloaden