Blog 16.06.2016

Omgevingstournee BNSP

Ontwerp Veilige Omgeving bij Omgevingstournee BNSP

De BNSP is de Beroepsvereniging van Nederlandse Stedebouwkundigen en Planologen. Op 9 juni vond de bijeenkomst over omgevingsveiligheid in Amersfoort plaats als onderdeel van de Omgevingstournee van de BNSP. De bijeenkomst vond plaats in de Wagenwerkplaats. Het terrein is nog eigendom van NS, maar er worden plannen gemaakt voor een grootschalige herontwikkeling met ruimte voor 650 woningen.

Voer voor stedenbouwkundigen en veiligheidsexperts

Er is echter sprake van een ‘ingewikkelde milieusituatie’: de bodem van het terrein is zwaar vervuild door de industriële activiteiten uit het verleden, uit de Tweede Wereldoorlog zitten er zelfs enkele bommen in de grond. Daarbij heeft ProRail op het moment nog een gedateerde en zeer uitgebreide vergunning, die ruimte laat voor rangeeractiviteiten met ook gevaarlijke stoffen over het terrein, met alle bijkomende (geluids)overlast van dien. Een nieuwe aanvraag loopt, maar is nog niet rond. Kortom: voer voor planologen, stedenbouwkundigen en veiligheidsexperts!

Experts maken plannen voor Wagenwerkplaats Amersfoort

De groep deelnemers met een verscheidenheid aan expertises gingen na lezingen over de locatie, omgevingsveiligheid en de Omgevingswet aan de slag.

Gerelateerd

Bestand downloaden