Blog 24.05.2016

Kennisatelier Rotterdam

Kennisatelier in Rotterdam Central District

Studenten onderzoeken tijdens het kennisatelier de mogelijkheden om te wonen in het Rotterdam Central District. Het atelier is georganiseerd door Ontwerp Veilige Omgeving.

Studenten onderzoeken de mogelijkheden om te wonen in dit transitiegebied. Het Rotterdam Central District wordt, volgens de plannen van de gemeente Rotterdam, een hoogstedelijk gebied waarin veel mensen verblijven en zich verplaatsen. Maar het nabijgelegen spoor en station wordt, behalve voor passagierstreinen, ook gebruikt door doorgaande goederentreinen en een deel daarvan vervoert gevaarlijke stoffen.

Goederentreinen met  gevaarlijke stoffen

Al jaren wordt toegewerkt naar een vermindering van de risico’s door aanpassingen aan het spoor en de samenstelling van de goederentreinen, maar dat is vooralsnog niet afdoende. En daarom speelt bij de ontwikkeling van het Rotterdam Central District externe veiligheid een belangrijke rol.

Ruimtelijke ontwikkelingen veranderen hoogte groepsrisico

Als gevolg van de voorgenomen ruimtelijke ontwikkelingen verandert namelijk de hoogte van het groepsrisico (externe veiligheid). Dit betekent dat het bevoegd gezag zich hierover moet buigen. Reden genoeg om een ontwerpatelier (en voorafgaand kennisatelier te organiseren).

Rotterdam Central District: toplocatie en OV-knooppunt!

Aanleiding voor de plannen van de gemeente is de herontwikkeling van station Rotterdam Centraal in combinatie met de realisatie van de Hogesnelheidslijn en Randstadrail. Het Rotterdam Central District wordt daardoor een belangrijk ov-knooppunt. De goede internationale bereikbaarheid en de nabijheid van de binnenstad zorgen er volgens de gemeente voor dat het Rotterdam Central District zich uitstekend leent voor een toplocatie voor bedrijven, horeca, cultuur, wonen en levendigheid.

Gerelateerd

Bestand downloaden