Blog 20.05.2020

Aankondiging boek over externe veiligheid en een veilige leefomgeving. 

Externe veiligheid wordt steeds complexer. Er is een groeiende behoefte aan woningen; zo’n 1 miljoen tot 2030. Monofunctionele gebieden verdwijnen, ‘functies mengen waar het kan en scheiden waar nodig’ is het credo voor het nieuwe Nederland. Steden groeien vanuit de kern middels inbreiding. Daarnaast heeft klimaatverandering grote effecten in de vorm van regenval, hittestress en langdurige perioden van droogte. Dit alles stelt andere eisen aan externe veiligheid, zowel objectief als hoe deze wordt ervaren. Dit stelt het platform OvO voor de vraag: hoe ziet de toekomst van Nederland eruit op het gebied van externe veiligheid en een veilige leefomgeving?

Wie moet er meepraten over de toekomst van veilige leefomgevingen?

OvO is voor een nieuw te schrijven boek op zoek naar nieuwe inzichten. Daarbij ligt een accent op een frisse kijk, kennis van uit ‘vreemde’ vakgebieden. Denk hierbij aan de luchtvaart en de medische wereld. Welke professionals kunnen ons helpen om een antwoord te vinden op de steeds complexer wordende veiligheidsvragen?

Het boek met een nog nader te bepalen naam is op dit moment in ontwikkeling en wordt in het laatste kwartaal van 2020 uitgebracht. Ken jij een professional die mee moet praten? Reageer dan op ons bericht op Linkedin

Gerelateerd

Bestand downloaden