Blog 7.09.2020

Bijscholing Omgevingsveiligheid voor ruimtelijke planmakers

21 september 2020 wordt een pilot gehouden voor de nieuwe bijscholing Omgevingsveiligheid voor ruimtelijke planmakers (online). Tijdens deze pilot wordt de opzet en inhoud van een bijscholing voor ruimtelijke planmakers bij kleine, middelgrote en grote gemeenten én hun ketenpartners getest: Wat kun je bijvoorbeeld regelen in het omgevingsplan? Er worden links gelegd met andere omgevingswetthema’s, zoals energietransitie. Dat ook een online-training als positief ervaren kan worden blijkt uit reacties van deelnemers aan andere bijscholingen:

Door de afwisseling tussen theorie en opdrachten én op de juiste tijden pauzes was het intensief, maar heel goed te doen.

De bijscholing is bedoeld voor ruimtelijke planmakers bij kleine, middelgrote en grote gemeenten, hun ketenpartners, zoals provincies, omgevingsdiensten, veiligheidsregio’s, en GGD’en, en adviesbureaus.

Zelf aan de slag gaan en oefenen met de stof, en daarna samen bespreken: Dat werkt!

Er zijn geen kosten aan de bijscholing verbonden. De bijscholing wordt vergoed uit het programma impuls omgevingsveiligheid (IOV). Mocht je verhinderd zijn, verzoeken wij je tijdig af te zeggen, zodat wij jouw plaats aan iemand anders kunnen geven. Via de link aan de rechterzijde kun je de beschikbare data zien en je inschrijven.

 

Gerelateerd

Bestand downloaden