Blog 19.07.2017

Bouwsteen omgevingsveiligheid

Op 13 april 2017 nam Rosemarie Bastianen (Ministerie IenW) het resultaat van het  onderzoek ‘Omgevingsveiligheid in de Omgevingsvisie’ in ontvangst. De pilots vonden plaats in 2016 en 2017. Het resultaat heeft de vorm van een ‘handleiding’, opgesteld aan de hand van ervaringen uit diverse gemeentes. De handleiding biedt ‘bouwstenen’ die gemeentes op eenvoudige wijze helpen bij het maken van keuzes op het gebied van omgevingsveiligheid.

Oefenen met de omgevingsvisie

De omgevingsvisie is één van de zes instrumenten van de Omgevingswet. Een omgevingsvisie is verplicht voor Rijk, provincies én gemeenten. Doel van de omgevingsvisie is het bevorderen van samenhang van beleid voor de fysieke leefomgeving.

In Maasgouw, Ermelo, Harlingen, Waalwijk, Eindhoven en Rotterdam gingen de gemeentes, veiligheidsregio’s, omgevingsdiensten en verschillende andere partijen om de tafel om te oefenen met de omgevingsvisie. De centrale vraag was: ‘Welke partijen en welke informatie over risicobronnen en ruimtelijke ontwikkelingen heb ik nodig om bij het opstellen van de omgevingsvisie goed beslagen ten ijs te komen zodat omgevingsveiligheid een serieus onderdeel uitmaakt van de bestuurlijke afweging?’

Stappenplan voor omgevingsveiligheid

Aan de hand van ervaringen uit diverse gemeenten is de handleiding “Aanpak bouwsteen omgevingsveiligheid voor de gemeentelijke omgevingsvisie”  opgesteld. Deze handleiding helpt gemeenten bij het maken van keuzes op het gebied van omgevingsveiligheid op basis van een stappenplan.

Proces net zo belangrijk als de bouwsteen zelf

Projectleider Hans Iserief: “Het eindresultaat is een stappenplan met tips en inhoudelijke hulp op veel punten. Medewerkers van gemeente, omgevingsdienst en veiligheidsregio moeten dit proces echt samen doorlopen. Dat proces is minstens zo belangrijk als wat er in de bouwsteen komt te staan. En het is essentieel dat gemeentelijke RO’ers vanaf het begin meedoen!”

Aan de hand van de ervaringen uit de verschillende gemeenten is een breed toepasbare handleiding gemaakt: Aanpas bouwsteen omgevingsveiligheid voor de gemeentelijke omgevingsvisie. Deze handleiding is aan de rechterzijde van deze pagina te downloaden.

Gerelateerd

Bestand downloaden