Blog 23.02.2016

De Micromort-quiz

Wat is een ‘Micromort’

De micromort is een miljoenste dood. Net zoals een millimeter een miljoenste meter is. Het is een eenheid van morbiditeit, die in 1968 door Ronald Howard, een gerenomeerd besliskundige aan de Stanford University, werd geïntroduceerd. Vermoedelijk, omdat het aantal micromorts beter communiceert dan het aantal miljoensten dood als je het hebt over zeer kleine kansen om ergens van dood te gaan.

De term zijn we helaas in het externe veiligheidsbeleid vergeten te omarmen. Daar moeten we het doen met de PR10-6 [PR 10 tot de macht min zes] als eenheid voor een miljoenste dood. En laat dat in Nederland nou net de kans per jaar zijn dat een naakt persoon op een zekere plek mag overlijden als direct gevolg van een ongeval met gevaarlijke stoffen. Dat is dus 1 micromort per jaar.

Maar hoeveel is nu eigenlijk 1 micromort per jaar als direct gevolg van een ongeval met gevaarlijke stoffen in verhouding tot het aantal micromorts dat je überhaupt in een jaar oploopt? Robbert Dijkgraaf, hoogleraar mathematische fysica aan de Universiteit van Amsterdam en directeur van het prestigieuze Institute for Advanced Studies in Princeton, heeft daarover in 2012 een erg leuk artikel geschreven in het NRC. Laten we zijn bevindingen eens op de proef nemen om aan de hand daarvan te bepalen hoeveel micromorts we grofweg per jaar oplopen, bijvoorbeeld het afgelopen jaar 2015.

We doen een quiz

Beantwoord onderstaande vragen

Hoe vaak heb je in 2015 een stedentrip gedaan?

Hoeveel boterhammen met pindakaas heb je in
2015 gegeten? …en deel dit door 40

Heb je in 2015 één of meerdere vakanties in
de bergen rondgebracht?

Heb je in 2015 één of meerdere vakanties in de bergen rondgebracht?

Hoeveel kilometer heb je in 2015 gewandeld
(in de openbare ruimte)? …en deel dit door 25.

Hoeveel kilometer heb je in 2015 gefietst?
…en deel dit door 33.

Hoeveel glazen wijn heb je in 2015 gedronken?
…en druk dit uit in aantal flessen.

Hoeveel kilometers heb je in 2015 afgelegd in
een trein? …en deel dit door 10.000.

Hoeveel kilometers heb je in 2015 afgelegd in
een vliegtuig? …en deel dit door 1.667.

Hoeveel kilometers heb je in 2015 afgelegd in
een auto? …en deel dit door 333.

Hoeveel kilometers heb je in 2015 afgelegd op
een motor? …en deel dit door 8.

Hoe vaak heb je in 2015 gedoken?
…en vermenigvuldig dit met 5.

Hoe vaak heb je in 2015 aan een hangglider
gehangen? …en vermenigvuldig dit met 8.

Hoe vaak heb je in 2015 een parachutesprong
gemaakt? …en vermenigvuldig dit met 17.

En tot slot, hoe vaak heb je in 2015 de Mount Everest beklommen?
…en vermenigvuldig dit met 40.000
…of vermenigvuldig dit met 10.000 voor elke
andere gevaarlijke berg die je in 2015 hebt    beklommen.

TOTAAL:

Bij elkaar opgeteld geeft dit een aardig beeld van het aantal micromorts dat je per jaar oploopt.

Toelichting Micromort

Niet alle risico’s die je dagelijks oploopt zitten in de quiz, huishoudelijke ongevallen bijvoorbeeld zitten er niet in. Maar, als je alle risico’s bij elkaar zou nemen, dan zou je volgens het artikel van Robbert Dijkgraaf uitkomen op gemiddeld 1 micromort per dag. Kortom, we lopen dagelijks een kans van één op de miljoen om de dag niet te overleven. En we lopen dus jaarlijks meer dan 100 keer meer risico om dood te gaan door onze dagelijkse, wekelijkse, jaarlijkse activiteiten, dan dat we dood mogen gaan door een ongeval met gevaarlijke stoffen.

In Nederland vindt namelijk dat het onvrijwillige risico om dood te gaan door een ongeval met gevaarlijke stoffen verwaarloosbaar klein moet zijn (minimaal 1%) ten opzichte van alle risico’s die we min of meer dagelijks, wekelijks, jaarlijks vrijwillig ondergaan: wandelen, fietsen, autorijden, vliegen, boterhammen met pindakaas eten, duiken, parachute springen. En last but not least: de Mount Everest beklimmen met 40.000 micromorts een heus toppertje van vrijwillig risico nemen, namelijk een kans van 4% dat je het niet na kan vertellen! Tja, het is een keuze!

Gerelateerd

Bestand downloaden