Blog 1.03.2017

Drempelverlagend en praktisch toepasbaar

In de afgelopen periode vonden er verschillende projecten plaats met steun van Ontwerp Veilige Omgeving. Het leverde mooie, drempelverlagende, praktisch toepasbare resultaten op die al verschillende successen boekten. Publicaties vonden hun weg naar naar de curricula van verschillende onderwijsinstellingen en liggen nu op menig studentenbureau. De bewustwording bij RO’ers en EV’ers van gemeenten is vergroot. Er werd een lesprogramma ontwikkeld om basisschoolleerlingen te leren nadenken over risico’s en de afwegingen die zij daar in kunnen maken. En er zijn verschillende methodieken en checklists ontwikkeld die maken dat EV niet meer “abstract, onbegrijpelijk en naar” is maar gewoon een ontwerpvariabele.

Crème de la crème presenteert successen

Op 28 februari kwam de ‘crème de la crème’ van Ontwerp Veilige Omgeving bijeen in Amersfoort. De afgelopen periode werkten deze netwerkleden aan verschillende projecten die RO’ers en EV’ers kunnen helpen om beter en in een vroeger stadium met elkaar samen te werken. Zij presenteerden aan elkaar en aan de opdrachtgever, de provincie Zuid-Holland, hun successen.

Succes bij onderwijsinstellingen

Het bleek erg moeilijk om een voet tussen de deur te krijgen bij onderwijsinstellingen, curricula zitten overvol. Toch is het gelukt; Ontwerp Veilige Omgeving is binnen bij de NHTV in Breda en de Saxion Hogeschool in Enschede. Mark van Gerwen verzorgde de afgelopen jaren gastcolleges aan de NHTV in Breda. Aan de hand van ‘Handleiding voor een Veilig Ontwerp’ leerden de studenten dat externe veiligheid niet een lastig is maar een leuke ontwerpvariabele kan zijn bij het maken van een ruimtelijk ontwerp.
Jeroen Neuvel van de Saxion Hogeschool miste als hoofddocent Integrale Veiligheidskunde studiemateriaal waarin RO en EV in samenhang werden behandeld. Hij ontwikkelde het boek ‘Ruimtelijke ordening en Veiligheid’. Om ervoor te zorgen dat zoveel mogelijk studenten gebruik konden maken van dit boek, werd het met steun van Ontwerp Veilige Omgeving een open access boek; gratis te downloaden!

Succesvolle methodieken

Erik Arnold ontwikkelde een methodiek voor een RO toets Externe veiligheid. Deze toets helpt gemeenten bij het toepassen van dit aspect in ruimtelijke ordening plannen. Hij werkte hiervoor samen met Veiligheidsregio’s, Omgevingsdiensten en gemeenten. De effectiviteit van de methodiek is bewezen in een pilot. Verschillende disciplines gingen elkaar beter begrijpen dankzij de methodiek, EV-onderwerpen werden makkelijker bespreekbaar en daarnaast was er al een doorschemering naar de Omgevingswet. Het gaf een indicatie van hoe we de samenwerking met verschillende disciplines in de toekomst kunnen aanpakken binnen de nieuwe Omgevingswet. De methodiek kan voor de toekomst bijdragen aan een betere integratie van EV in ruimtelijke vraagstukken. Hierdoor kunnen veilige omgevingen makkelijker en beter worden gerealiseerd.

Gebruiksvriendelijke checklist

Ook Mark van Gerwen ontwikkelde een tool in samenwerking met Rutger Schonis, Menno de Jonge en André Lindenbergh. Het doel van deze Maatregelentool EV in RO is dat het plannenmakers kan helpen bij het ontwikkelen van veiligere plannen. En dat meteen al vanaf het begin in het ontwerpproces. Externe veiligheid moet worden meegenomen als ontwerpvariabele. Deze tool is gebruiksvriendelijk en helpt bij het maken van veilige plannen.

Bewustwording en nadenken over risico’s

Naast het succes bij onderwijsinstellingen, het uitbrengen van handige tools en diverse publicaties is er afgelopen periode ook veel bereikt op het gebied van bewustzijn. De maquettes van de netwerkleden uit Friesland en later de digitale game hielpen daarbij. Hierdoor werd bewustzijn concreet gemaakt en werden er duidelijke handvatten gegeven van wat er wél mogelijk is als je te maken hebt met een risicobron.

Risico’s en keuzes

Het is belangrijk dat je leert nadenken over risico’s en hoe men zich kan voorbereiden op een risico. Dat je met een slim ontwerp die risico’s kleiner kan maken, is waar Anne Michiels van Kessenich zich mee bezig hield in haar lesprogramma op basisscholen. Het is belangrijk dat kinderen zich al vroeg bewust worden van risico’s en leren hoe ermee om te gaan. Zij zijn immers de plannenmakers van de toekomst.

Gerelateerd

Bestand downloaden