Blog 30.11.2022

Een veilig idee. E-book over de veilige leefomgeving

OVO lanceert een e-book over de veilige leefomgeving. Een veilig idee behandelt drie vragen over een veilige leefomgeving. Hoe krijg je grip op een veilige leefomgeving? Hoe pas je veiligheid toe? En: Wat is een veilige leefomgeving? Daarbij staan onder andere onderwerpen als de Omgevingswet en de nieuwe risico’s door de energietransitie centraal. Het e-book wordt aangevuld met citaten uit interviews, informatieve kaders met voorbeelden en facts & figures. De drie hoofdstukken zijn gratis te downloaden op de website van OVO. 

Wat is een veilige leefomgeving?

Een veilige leefomgeving. Dat is nogal een groot begrip. Het is dan ook niet gek dat er allerlei invalshoeken zijn vanuit waar we er betekenis aan kunnen geven. Een burger zal een veilige leefomgeving bijvoorbeeld anders benaderen dan een bestuurder of professional. In het e-book richten we ons met name op fysieke veiligheid binnen de context van een fysieke leefomgeving.

Fysieke veiligheid draait om de bescherming tegen leed door ongevallen of door incidenten van een niet-menselijke oorsprong. Denk bijvoorbeeld aan natuurbranden of incidenten met gevaarlijke stoffen. Ter vergelijking: sociale veiligheid gaat over de bescherming tegen leed door opzettelijk menselijk handelen. Denk aan misdrijven of overlast.

De fysieke leefomgeving is alles wat je ziet, hoort, voelt en ruikt. Dat zijn bijvoorbeeld gebouwen, wegen en parken maar ook rivieren en bossen. De sociale leefomgeving draait om interactie tussen mensen via bijvoorbeeld verenigingen, goede contacten in de buurt en mantelzorg. De sociale en fysieke leefomgeving hebben vaak met elkaar te maken.

In dit eerste hoofdstuk behandelt OVO de invloed van de leefomgeving op de veiligheid. Daarbij blijft de Omgevingswet natuurlijk niet achter. Ook worden de nieuwe veiligheidsrisico’s van de energietransitie behandeld en wordt de veilige leefomgeving in historisch perspectief gezet.

Gerelateerd

Bestand downloaden