Blog 9.09.2017

Ervaringsreis ‘ontwerp veilige omgeving’ in Rotterdam.

Op 28 en 29 november 2017 organiseert Ontwerp Veilige Omgeving de derde ervaringsreis voor bestuurders. Tijdens deze reis worden de bestuurders in Rotterdam ontvangen door burgemeester Aboutaleb en staat de toekomst en het heden van omgevingsveiligheid centraal.

Er wordt vooruit geblikt op het sturen op omgevingsveiligheid over 20 jaar. Door het delen van praktijkvoorbeelden krijgen bestuurders een beeld hoe in Rotterdam wordt omgegaan met het spanningsveld omgevingsrisico’s versus wonen. Nieuw aan deze reis is dat, naast burgemeesters, ook wethouders ruimtelijke ordening van 100 gemeenten met een hoog risiciprofiel van Nederland worden uitgenodigd.

Externe veiligheid is een groeiend aandachtspunt bij gemeenten. Hoe beperk je als bestuurder de risico’s die bewoners lopen in gebieden waar externe veiligheid een issue is? Het netwerk Ontwerp Veilige Omgeving is sinds 2013 actief en stimuleert vroegtijdige betrokkenheid van omgevingsveiligheid in ruimtelijke plannen.

Het doel van de jaarlijkse bestuurdersreizen is om bestuurders de gelegenheid te geven om met elkaar en externe specialisten in gesprek te gaan over het sturen op een veilige omgeving. Iedere bestuurder heeft een eigen bestuurlijke realiteit, risico’s in de gemeente en rolopvatting. Uit eerdere reizen blijkt dat het delen van praktijkvoorbeelden en nieuwe (wetenschappelijke) inzichten leidt tot een nieuwe blik op het onderwerp.

Lees hier meer over de ervaringsreis 2017

Gerelateerd

Bestand downloaden