Blog 27.10.2020

Excursie Ontwerpwedstrijd Spoorzone-Amstelwijck

Dit jaar organiseert Ontwerp Veilige Omgeving opnieuw de ontwerpwedstrijd. Vijftien teams, goed voor bijna zestig deelnemers, hebben zich dit keer ingeschreven en hebben nu allemaal de taak om een nieuw ontwerp te maken voor het plangebied Spoorzone-Amstelwijck in de gemeente Dordrecht. Dit zullen ze doen aan de hand van de bestaande gebiedsidentiteit, de gemeentelijke visie en vier maatschappelijke opgaven (externe veiligheid, mobiliteit, geluid en klimaat). 25 september organiseerde het team van OVO een excursie in het plangebied en met onderstaand verslag vatten we deze leerzame en gezellige dag graag voor u samen.

09:00 – 09:45 Het team van OVO komt aan bij het Van der Valk Hotel in Dordrecht waar die dag de excursie van start zal gaan. De zaal ziet er prachtig uit, zelfs nu alle stoelen en tafels geheel coronaproof anderhalve meter van elkaar afstaan. Het diascherm wordt opgestart en de presentaties worden klaargezet, op iedere stoel wordt een goodiebag en mondkapje neergelegd, de OVO-banners worden uitgerold en op dat moment arriveert ook de cameraploeg die gedurende dag foto’s en filmpjes zullen schieten.

09:45 – 10:00 De eerste deelnemers druppelen binnen. De namen worden afgevinkt en iedereen krijgt een stoel toegewezen. Wanneer de laatste deelnemers zich aanmelden, hangt er al een leuke sfeer. De laatste toiletbezoeken worden afgelegd, de laatste bakken koffie worden gepakt en de excursie gaat officieel van start.

10:00 – 14:00 Het team van OVO kondigt officieel de start van de Ontwerpwedstrijd af. Dirk van de Rijdt van de gemeente Dordrecht neemt het vervolgens over met een presentatie over het plangebied. Verschillende andere sprekers van de gemeente lichten daarna de thema’s externe veiligheid, geluid, mobiliteit en klimaat toe en laten zien hoe deze thema’s spelen in het plangebied. Vooral externe veiligheid speelt een grote rol aangezien het plangebied direct naast het spoor ligt. Dit thema zorgt echter niet alleen voor bedreigingen, maar ook voor kansen. De gemeente wil namelijk inspelen op deze vervoersvorm door een nieuwe halte voor een lightrailverbinding te realiseren.

12:00 – 12:45 Tussen de presentaties door is er tijd voor een lunch. Rij per rij mogen deelnemers een lunchpakket achterin de zaal ophalen en deze meenemen naar hun eigen plek. Het is niet de bedoeling dat we vrij door de zaal gaan lopen, dus zit iedereen tegenover zijn tafelgenoot in een soort dating-setting de lunch op te eten. Het is een uniek beeld.

14:00 – 15:00 Na de laatste presentaties is het tijd om met de deelnemers door het plangebied te lopen dat naast het hotel ligt. Wanneer alle deelnemers zijn verdeeld in vier groepen en iedereen zijn mondkapje heeft opgezet, haasten we ons naar buiten. Alle groepen gaan voortvarend van start, hopend dat we de voorspelde buien voor kunnen zijn. Tijdens de wandeling laat het team van OVO zien waar en hoe de thema’s terug zijn te vinden in het plangebied. Op de terugweg komt de regen met bakken uit de hemel en niemand komt droog aan bij het hotel. Het zorgt voor een saamhorig gevoel onder de deelnemers.

15:00 – 16:00 Tijd voor een borrel. Geen onderlinge gesprekken omdat iedereen aan zijn tafel moet blijven zitten, maar wel een centrale evaluatie van de dag. Het team van OVO vraagt onder andere aan de deelnemers hoe leuk ze de dag in het algemeen vonden. Zestien deelnemers geven een 8, negen deelnemers geven een 7 en één deelnemer geeft een 6. Een andere vraag is hoe ze de dag in drie woorden zouden omschrijven. Leerzaam, inspirerend en goed verzorgd worden het vaakst als antwoord gegeven. In de grafiek hieronder is verder te zien welke thema als meest verrassend, moeilijkst en belangrijkst wordt gezien door de deelnemers. Twaalf deelnemers vinden na deze dag bijvoorbeeld het thema externe veiligheid het meest verrassend, zes deelnemers vinden geluid het moeilijkste thema en dertien deelnemers vinden het thema klimaat het belangrijkst.

De deelnemers hebben nog tot en met 30 oktober om hun ontwerp in te dienen. Daarna zullen we met een jury, met vertegenwoordigers van verschillende disciplines, alle ontwerpen beoordelen en een top-3 kiezen. Deze drie teams mogen hun ontwerp pitchen in het plangebied, waar wij een mooie video van zullen maken. Op basis van deze pitches en het jury-oordeel zal er een winnaar gekozen worden, die naar huis gaat met een mooi bedrag aan prijzengeld.

Gerelateerd

Bestand downloaden