Blog 8.04.2020

Expeditie Veiligheid: dit jaar gaat de inspiratiereis naar Gelderland.

Enkele maanden geleden zette OvO koers naar Utrecht waar we onder meer de KNVB campus bezochten. Een succesvolle reis met verwoede discussie over de omgevingswet, en letterlijke vlammen tijdens de demonstratie in de brandweerkazerne Zeist (VRU). Ook dit jaar organiseert OvO een inspiratiereis en wel naar Gelderland.

Aftermovie 2019

Tijdens de inspiratiereis in Gelderland hebben we aandacht voor gemeenten met een meer agrarisch karakter. Samen met onze partners (o.a. Gemeente Aalten, Provincie Gelderland en de Veiligheidsregio Gelderland Midden) bieden we een gevarieerd programma gebaseerd op de volgende thema’s:

  • veiligheid en de energietransitie
  • de impact van stalbranden op de leefomgeving
  • sturen op veiligheid in het omgevingsplan
  • het samenspel tussen gezondheid en veiligheid

 

TIJDENS DE INSPIRATIEREIS KRIJG JE INZICHT IN DE TAKEN VAN DE BURGEMEESTER OP HET GEBIED VAN OMGEVINGSVEILIGHEID

Burgemeester Hans van der Plas over de inspiratiereis naar Rotterdam 2018

Voor deze editie hebben we de top 100 risicovolle gemeenten uitgenodigd om geïnspireerd te raken, ervaringen te delen en het netwerk te vergroten. In deze ervaringsreis worden we van harte welkom geheten in de gemeentes Arnhem en Aalten. Samen met onze partners (o.a. de Provincie Gelderland en Veiligheidsregio Gelderland-Midden) hebben we een uitgebreid programma opgesteld voor burgemeesters en wethouders ruimtelijke ordening.

Meer informatie vind u in de agenda.

Downloads

Gerelateerd

Bestand downloaden