Blog 29.03.2019

Leerzame workshopdag en excursie ontwerpwedstrijd

excursie ontwerpwedstrijd zaanstad 2019OVO houdt in samenwerking met de gemeente Zaanstad een ontwerpwedstrijd voor een nieuwe inrichting van de Achtersluispolder. Om de deelnemers optimaal te faciliteren bij het maken van hun inzending, zijn er veel activiteiten georganiseerd. Zoals ontwerpateliers en op 22 maart 2019 een dag met workshops over veiligheid en een excursie in het plangebied. Een nuttige dag volgens de deelnemers: “In het gebied viel de grote schaal van de fabriekspanden me op. Je voelt je heel klein in die omgeving. Daar zit een uitdaging in, want in de toekomst gaan er ook mensen wonen.”

Greetje de Jager, stedenbouwkundige bij de gemeente Zaanstad start de workshopdag met een toelichting op de plannen. De Achtersluispolder is een gezond bedrijventerrein waar zo’n 3.000 mensen werken. De bedoeling is om de bedrijvigheid te behouden en die te combineren met de bouw van 5.000 tot 10.000 woningen en bovendien werkgelegenheid toe te voegen. De woningbouw draagt bij aan de opgave van de gemeente om tot 2040 binnenstedelijk 20.000 woningen te realiseren.

Sociale veiligheid
Het bedrijventerrein is gezond, maar toch biedt het toevoegen van woningen diverse voordelen. Zo verbetert de sociale veiligheid in het gebied. Daarnaast zijn er kansen om door herontwikkeling het Noordzeekanaal meer bij de stad te betrekken. De oever moet zo veel mogelijk openbaar toegankelijk worden en goed bereikbaar vanuit de stad. Daarnaast is het de bedoeling om Amsterdam met het gebied te verbinden. In ieder geval via een fietsbrug en zo mogelijk ook met hoogwaardig openbaar vervoer. Er zijn ook klimaatvoordelen te halen, door de openbare ruimte groen in te richten tegen hittestress en het water optimaal te benutten voor koeling en waterafvoer.

Beperkt gemeentelijk grondbezit
De uitvoering van de plannen is om verschillende redenen een uitdaging. Zo heeft de gemeente in het gebied slechts twintig procent van de grond in bezit en is voor het realiseren van de plannen dus samenwerking nodig met vele grondeigenaren. Die hebben voor zover bekend in het algemeen geen behoefte om het gebied te verlaten. Mogelijk nemen ze zelf het initiatief voor ontwikkelingen.

Publiekstrekker
Daarnaast speelt de milieubelasting door bedrijfsactiviteiten een rol, zoals geluid, geur en externe veiligheid. Die kunnen de mogelijkheden voor woningbouw beperken. Er zijn echter maatregelen denkbaar, zoals het overkappen of de verhuizing van lawaaiige activiteiten. Ook de milieubelasting door omringende wegen en scheepvaart op het Noordzeekanaal vragen aandacht, net als het feit dat er maar een toegangsweg tot het gebied is. De aangekondigde komst van Tony’s Chocolonely’s chocolade experience naar pakhuis De Vrede kan de herontwikkeling een boost geven. Met daarbij de uitdaging dat jaarlijks 250.000 tot 500.000 bezoekers worden verwacht.

Vormen van veiligheid
De workshopdag vervolgt met inleidingen over verschillende vormen van veiligheid die in het gebied een rol spelen: sociale veiligheid, externe veiligheid, waterveiligheid en verkeersveiligheid. Daarnaast is er per bus een excursie naar het gebied. Daarbij wordt tastbaar dat je binnen de Achtersluispolder vijf deelgebieden kunt onderscheiden, met elk een eigen karakter.

Top drie
De deelnemers van deze dag steken veel op, vertellen ze. Stedenbouwkundig ontwerper Joost van der Doelen leerde bijvoorbeeld veel over externe veiligheid. Bovendien vond hij het leuk om veel mensen te leren kennen. Arthur Steenhuis, eveneens stedenbouwkundig ontwerper, stond te kijken van de grootschaligheid van de fabriekspanden. “Je voelt je daar klein en dat is een uitdaging als dit ook een prettig woongebied moet worden.” Nick de Goey hoorde over de ontwerpwedstrijd via zijn opleiding Bouwmanagement en vastgoed. Hem viel op dat veel bedrijven in het gebied willen blijven. Hij prijst de organisatie: “Er is veel tijd gestoken in het ons informeren. Ik heb masterclasses gevolgd en dat gaat ons zeker helpen in het ontwerp. Ons team van drie studenten hoopt natuurlijk in de top 3 te eindigen!”

Inschrijven voor de prijsvraag kan nog tot en met 1 mei 2019. Inzenden van ontwerpen tot en met 31 mei.

 

Gerelateerd

Bestand downloaden