Blog 30.03.2016

Levendige pitstoplezing over omgevingsvisie

Tijd voor Actie bij Veiligheidsexperts

Met een oproep aan de veiligheidsdeskundigen van de veiligheidsregio’s  en omgevingsdiensten om vooral zelf in actie te komen, gaf Annemie Wetzer aan dat de nieuwe Omgevingswet kansen biedt voor de externe veiligheid. Tijdens de goedbezochte Pitstoplezing in Den Bosch gaf Annemie Wetzer als beleidsmedewerker bij het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat tekst en uitleg over de grote veranderingen die op stapel staan voor de omgevingsveiligheid.

Zorg dat je erbij bent als de visie wordt vastgesteld


Annemie Wetzer

Zowel veiligheidsexperts als mensen uit de ruimtelijke ordening lieten zich informeren over het idee achter de wetswijzigingen en de gevolgen die dit kan hebben voor het omgevings-veiligheidsbeleid.  De benadering van het groepsrisico waarbij een gebied in schillen wordt verdeeld om te bepalen of er plaats is voor kwetsbare groepen, vraagt om heldere politieke besluitvorming.  Al bij het maken van de omgevingsvisie kunnen veiligheidsregio’s en omgevingsdiensten een rol spelen in de advisering.  Daarvoor moeten de experts op pad naar gemeentes om te laten weten dat hun kennis beschikbaar is, net als de wil om samen te werken.

Als er een gebied ontwikkeld wordt en er is een probleem met de externe veiligheid, dan zijn er drie scenario’s:

  • niet bouwen
  • het groter maken van de de afstand tot de risicobron
  • het verantwoorden van het groepsrisico

Dat is zo in het huidige systeem van regels voor ruimtelijke plannen, dat blijft ook zo in bij de nieuwe Omgevingswet. Nieuw is dat de aandachtsgebieden voor effecten van een risicovolle activiteit aangegeven zijn op de plankaart. De veiligheidsmaatregelen in die aandachtsgebieden staan standaard ‘aan’, ze spelen allemaal een rol en werken als een zelfcorrigerend mechanisme. Een wezenlijk verschil ten opzichte van de huidige praktijk is dat bij de Omgevingswet de bestuurder moet besluiten om een veiligheidsmaatregel niet te nemen, in plaats dat hij argumenten moet geven waarom een ruimtelijke ontwikkeling door kan gaan.

Speelruimte lokale politiek

Naast tal van praktische vragen waren er ook zorgen over de speelruimte die de lokale politiek krijgt om strikte adviezen van Veiligheidsregio’s en Omgevingsdiensten naast zich neer te leggen. Een gemeentebestuur heeft zich te houden aan de wet op de Veiligheidsregio’s volgens Hans Spobeck, werkzaam voor het Instituut voor Fysieke Veiligheid. De positie van de experts is daar dan ook gewaarborgd. Een actieve houding bij de experts van zowel de Omgevingsdienst als de Veiligheidsregio helpt om tijdig inbreng te hebben.

Er volgen nog tal van besluiten voordat de nieuwe wet wordt ingevoerd. In de komende maanden worden tal van details uitgewerkt en vanaf 1 juli vindt er inspraak plaats. Klik rechts voor de presentatie van Annemie Wetzer.

Gerelateerd

Bestand downloaden