Blog 11.12.2019

Nieuwe inzichten tijdens de Ervaringsreis 2019

In de laatste week van november zetten maar liefst 24 bestuurders koers naar Zeist om deel te nemen aan de OvO Ervaringsreis 2020. Terwijl het natte en koude weer weinig aan de verbeelding over liet, liep binnen de temperatuur op. Zowel tijdens de discussie over de omgevingswet, als de letterlijke vlammen tijdens de demonstratie in de brandweerkazerne Zeist (VRU).

Sarah Ros nam de bestuurders mee in de laatste updates over de naderende Omgevingswet. De minimale to-do lijst, die vóór 2021 gereed moet zijn, is fors. Reden voor het rijk om 8 gebiedsregisseurs aan te stellen die het geheel van de Omgevingswet kunnen overzien. Elk krijgt een deel van provincies, gemeenten en waterschappen onder zijn hoede. Opvallend: iets meer dan de helft van de aanwezige bestuurders heeft de Omgevingswet in de portefeuille, maar slechts één denkt over voldoende kennis en informatie te beschikken om dit tot een goed eind te brengen.

Vlammen en de energietransitie

In de namiddag kon de groep zich opmaken voor een bezoek aan de Veiligheids Regio Utrecht (VRU). Na een goede uitleg over aandachtsgebieden, waaronder gifwolken, en een simulatie van een plasbrand en een explosie, worden de risico’s letterlijk voelbaar. De spanning tussen omgevingsveiligheid en de energietransitie werd vervolgens op scherp gezet door de interactieve presentatie van Nancy Oberijé (Oostkracht10). Haar boodschap? Aan elke optie in de energietransitie zit een veiligheidscomponent met onzekerheden en risico’s. De energietransitie is onvermijdelijk en wetgeving loopt daar achteraan. De uitdaging is om daar mee om te gaan en je niet af te laten schrikken.

Je college als team

Hockey en de Omgevingswet. In eerste instantie een vreemde combinatie. Maar toen Minke Booij (oud Hockeyster) een balletje opgooide en parallellen trok tussen haar carrière, teamsport en de uitdagingen die gemeentes als team hebben werd de nieuwsgierigheid geprikkeld. Een belangrijke les die zij geleerd heeft is het feit dat iedereen een coach nodig heeft. Ook de bestuurder. Maak van je college een team, stel samen doelen en kijk naar je eigen bijdrage en rol.

Participatie en het gevaar van politiek activisme

Nog voordat alle opgedane kennis in de praktijk werd gebracht tijdens het ontwerpatelier, vertelde Laurens de Graaf (burgemeester Lopik en deeltijd docent Universiteit Tilburg) over de veranderingen in het publieke domein. De bestuurlijke uitdaging bestaat vooral uit het omgaan met politieke polarisaties en de bijkomende omgangsvormen. Dus is vertrouwen in het college belangrijk; treed als eenheid op. Zijn referenties over ‘best persons’ in de gemeente werkten inspirerend. Iedereen kan het verschil maken, juist door participatie goed in te zetten. Waak daarbij voor politiek activisme; inspraak lijkt daar steeds meer een spreekbuis voor te worden.

Ontwerpatelier Amersfoort

Amersfoort wil een aantal gebieden langs het spoor ontwikkelen om aan de woningbouwbehoefte tegemoet te komen. Tijdens het afsluitende ontwerpatelier werden de bestuurders door Erik Roelofsen (Senior Adviseur gemeente Amersfoort en directeur Stichting GeluidHinder) uitgedaagd hier vorm aan te geven. Met lego, watjes, gekleurd papier en touwtjes kwamen 4 ontwerpen tot stand. Stuk voor stuk werden deze met begeesterende woorden gepresenteerd en na korte discussie met applaus ontvangen. Niemand vroeg zich af waarom Amersfoort nou juist op deze onveilige plek wil bouwen, maar de oplossingen werden desalniettemin gevonden. Het leidde tot voldoende gespreksstof tijdens de afrondende lunch, iedereen keerde geïnspireerd huiswaarts.

Gerelateerd

Bestand downloaden