Blog 30.05.2016

Normen vervoer gevaarlijke stoffen op diverse plekken overschreden

Het belang van het veilig ontwerpen van de bebouwde omgeving wordt steeds duidelijker. De NOS publiceerde recent het bericht dat de normen voor vervoer van gevaarlijke stoffen op diverse plekken in het land wordt overschreden. Dat betekent dat de kans dat er een keer iets mis gaat toeneemt.

De kans is klein maar de gevolgen zijn enorm

Ontwerp Veilige Omgeving werkt samen met mensen in de ruimtelijke ordening en veiligheidsexperts aan bebouwing en openbaar gebied waar het aantal slachtoffers zo beperkt mogelijk blijft als er iets mis gaat. De kans op een ongeluk is klein. Maar de gevolgen kunnen enorm zijn. Juist daarom is het belangrijk dat stedenbouwkundigen en architecten tijdig om tafel gaan met de veiligheidsexperts. Want er is veel mogelijk met maatregelen aan gebouwen en aanpassing van het ontwerp.

Lees hier de reactie van Prorail op de berichtgeving.

Gerelateerd

Bestand downloaden