Blog 9.04.2019

NS en grote steden verkennen wonen boven het spoor

De NOS meldt dat de vier grote steden in gesprek zijn met NS over bouwen boven het spoor. Ze onderzoeken of het mogelijk is de waardevolle ruimte boven het spoor te benutten voor wonen, werken en leven. Er zijn goede redenen om hier woningen te bouwen. Zo hoeven er vanwege het al aanwezige openbaar vervoernetwerk geen extra wegen en ov-verbindingen te worden aangelegd – wat bij nieuwe woonwijken aan de rand van steden vaak wel het geval is. Ook kan het voor meer samenhang zorgen in steden die, zoals bijvoorbeeld Utrecht, worden gesplitst door het spoor.

“Het zijn verkennende gesprekken”, zegt Sebastiaan de Wilde, directeur Vastgoed & Ontwikkeling bij NS, “maar er zijn mogelijkheden genoeg.” Bij Amsterdam Sloterdijk bijvoorbeeld zijn volgens De Wilde nog zo’n twintig voetbalvelden aan ruimte beschikbaar boven de sporen. “Duizenden mensen zouden hier kunnen wonen en werken, met openbare voorzieningen en publieke ruimte. ”

Vastgoedwethouder Victor Everhardt van de gemeene Utrecht ziet de aanbouw van woon- en werkruimte boven het spoor als een uitgelezen kans het woningtekort in de stad terug te dringen. “Alleen al boven de sporen van Utrecht Centraal is er 9 hectare aan ruimte beschikbaar.”

De NOS schrijft dat bouwen boven het spoor in Nederland nog niet op grote schaal gebeurt. Internationaal kent het idee echter een lange geschiedenis. In New York werd het een eeuw geleden al gedaan: de sporen bij Grand Central Station zijn niet eens meer zichtbaar.

Lees het hele artikel op de site van de NOS. 

Gerelateerd

Bestand downloaden