Blog 16.01.2018

Oefening Integrale Veiligheid & Gezondheid

Op 1 november 2017 heeft de provincie Gelderland een dag georganiseerd om te oefenen met integraal denken en ontwerpen. Ontwerp Veilige Omgeving verzorgde de werkvorm door middel van een ontwerpatelier. Op deze dag waren mensen van verschillende organisaties aanwezig die samen ‘geoefend’ hebben met het creëren van een integrale visie op het gebied van veiligheid en gezondheid. Het gebied rondom Park 15 en de Danenberg te Overbetuwe fungeerde als ‘speeltuin’ van de oefening. In ontwerpateliers hebben de deelnemers het gebied integraal ingericht. Organisatoren en deelnemers hebben deze dag ervaren als een zeer geslaagde en leerzame, maar vooral ook leuke dag.

Er was een veelkleurig publiek aanwezig. Verschillende organisaties en sectoren waren vertegenwoordigd: gemeente Overbetuwe, provincie Gelderland, Omgevingsdienst Regio Nijmegen en Regio Arnhem, VGGM – GGD, waterschap Rivierenland, Royal haskoningDHV en RIVM.

Ten eerste zijn er thema-groepen gemaakt, de thema’s waren: waterveiligheid, externe veiligheid en gezondheid. Onder begeleiding van een ontwerper/architect zijn deze groepen aan de slag gegaan met sectoraal ontwerpen. Na de lunch is een nieuwe ronde ontwerpateliers van start gegaan. Dit keer werden de groepen gemixt en was de opgave om gezamenlijk tot één gebiedsvisie of plan te komen. De uitdaging was om een goed plan te maken voor Park 15 en landschapspark de Danenberg in combinatie met nieuwe woningbouw.

Sectoraal denken is makkelijker dan integraal. Maar: bij integraal werken is er de kans dat je ambitie verliest, omdat je alle belangen mee moet nemen. Hierdoor verliezen maatregelen aan richting en kracht. De drie thema’s blijken echter wel goed te combineren, er zijn slimme en leuke combinaties die verschillende belangen dienen ontstaan in de sessies.

 

 

Gerelateerd

Bestand downloaden