Blog 7.07.2016

Omgevingswet, omgevingsvisie

Met de omgevingsvisie worden keuzes duidelijk over waar welke ontwikkelingen gerealiseerd worden en welke omgevingskwaliteit gewenst is. Dat vraagt dat onze leefomgeving in samenhang (integraal) wordt beschouwd. Omgevingsveiligheid is een factor voor de gewenste leefomgevingskwaliteit in die omgevingsvisie. Om omgevingsveiligheid volwaardig mee te kunnen wegen, is een visie hierop belangrijk. Een visie die is gebouwd volgens hedendaagse inzichten en volgens de uitgangspunten van de Omgevingswet.

Dit filmpje legt helder uit hoe het nou zit met de nieuwe omgevingswet, de omgevingsvisie en de plek van omgevingsveiligheid daarin. Meer behoefte aan iets dat u nog eens kunt doorlezen? Download dan de publicatie aan de rechterzijde.

Gerelateerd

Bestand downloaden