Blog 8.07.2019

Ontwerpatelier DCMR: vier innovatieve oplossingen voor fictief veiligheidsproject

Op 13 juni 2019 hield Ontwerp Veilige Omgeving op verzoek van DCMR Milieudienst Rijnmond een ontwerpatelier in Schiedam. Het doel was om werknemers die in de regio betrokken zijn bij omgevingsveiligheid te informeren, inspireren en activeren. Dit om samenwerking te stimuleren die Rijnmond veiliger maakt. Komende veranderingen zoals de nieuwe Omgevingswet kregen veel aandacht.

De fictieve casus binnen het ontwerpatelier ging over de Alexanderknoop, onderdeel van het gebied Prins Alexander te Rotterdam. De opdracht was om dit gebied te transformeren tot een aantrekkelijk stadshart. De gemeente heeft een ambitie voor dit gebied: ‘Een goede, bereikbare en veilige leefomgeving die aantrekkelijk is voor wonen, werken en recreëren. Door het hoge voorzieningenniveau en de groene en waterrijke omgeving, wonen en verblijven mensen er graag. Het gebied is aantrekkelijk voor middengroepen, sociale stijgers en ondernemers, ook van buiten Rotterdam’. Bij de realisatie van deze ambitie moesten de teams rekening houden met de risicobronnen in de omgeving en concrete wensen van de gemeente voor bebouwing in het plangebied.

Integraal doordachte invulling

De deelnemers werkten in vier teams. In drie daarvan zaten medewerkers van de gemeente die zich  bezighouden met omgevingsveiligheid. Het vierde team met vertegenwoordigers van DCMR had een adviesrol voor de andere teams, maar maakte ook zelf een ontwerp. In de teams was veel overleg en de adviseurs werden op verschillende momenten betrokken bij het ontwerpproces. Elk team kwam uiteindelijk tot een integraal doordachte invulling van het plangebied en hield streng rekening met de risicobronnen. Er waren veel innovatieve, creatieve oplossingen voor de veiligheidskwesties.

Verschillende invullingen mogelijk

Vergelijking van de vier ontwerpen liet goed zien dat er verschillende invullingen mogelijk zijn. Ze inspireerden stuk voor stuk de andere teams tijdens de reflectie. Deze reflectie zorgde er ook voor dat er kritische vragen werden gesteld, die een ander licht wierpen op het vorm te geven gebied.

Kortom: een geslaagde middag met veel netwerkmogelijkheden en vier slimme invullingen van het plangebied als opbrengst.

 

Gerelateerd

Bestand downloaden