Blog 5.01.2016

Ontwerpateliers als voorbeeld

We werken als Ontwerp Veilige Omgeving al enige tijd met de ontwerpateliers. Een team van experts landt op een plek met een ruimtelijke ontwikkelambitie, maar waar ook externe veiligheid een issue is. Zo deden wij dat in 2015 in Borne, Zaanstad, Den Haag en de Maasvlakte.

Best trots waren we toen minister Melanie Schulz Van Haegen de ontwerpateliers noemde als voorbeeld waarmee we in Nederland ruimtelijke problemen kunnen oplossen. Nu heeft de minister ook een O-team in het leven geroepen om andere onderwerpen dan externe veiligheid op te pakken in ruimtelijk ontwerp.

Vouwboekje over ontwerpateliers

Tijdens het slotcongres van het Jaar van de Ruimte introduceerden wij een prachtig vouwboekje over onze ontwerpateliers.

Onze ontwerpateliers dienen inmiddels als voorbeeld. De minister was op zoek naar een werkwijze om gemeentes in Nederland te helpen bij complexe ontwerpopgaven. Daarvoor heeft zij nu een O-Team in het leven geroepen dat als een A-Team uit de bekende televisieserie aan komt en helpt met het oplossen van problemen. Bij de presentatie van dit team tijdens het congres noemde de minister een aantal goede voorbeelden van teams die met een open en oplossingsgerichte werkwijze opereren om her en der in het land te helpen bij ruimtelijke oplossingen.  Fijn dat onze ontwerpateliers bij de goede voorbeelden horen.

 

Gerelateerd

Bestand downloaden