Blog 11.07.2018

Ontwerpsessie Nijmegen-Betuwe

De energietransitie is een onderwerp dat veel omgevingen tot de verbeelding blijft spreken. Reden voor de Omgevingsdiensten Regio Nijmegen en Rivierenland om het onderwerp beet te pakken. Op 21 juni organiseerden zij samen met Ontwerp Veilige Omgeving een ontwerpsessie op het bezoekerscentrum Windpark ‘De Mussenhut’.

De Omgevingswet staat voor een goede balans tussen het benutten en beschermen van de fysieke leefomgeving. Maar wat betekent dit voor het thema ‘externe veiligheid’? Bestaande en nieuwe risico’s zullen onder de Omgevingswet anders worden beoordeeld dan nu. De begrippen veranderen; externe veiligheid wordt omgevingsveiligheid. Waarbij we meer spreken over de vraag hoe we de beperkte ruimte in Nederland veilig(er) kunnen benutten en de risico’s die mensen lopen door opslag, productie, gebruik en vervoer van gevaarlijke stoffen in hun omgeving zoveel mogelijk kunnen beperken.

 

 

 

 

 

 

 

 

Het groepsrisico wordt vervangen door aandachtsgebieden en voorschriftgebieden. Aandachtsgebieden hebben een significant risico op effecten van een brand, explosie en/of giftige wolk. Binnen voorschriftgebieden is het treffen van maatregelen zinvol, haalbaar en betaalbaar en daarom verplicht.

 

 

 

 

 

Specialisten ruimtelijke ordening en specialisten externe veiligheid zijn die dag bijgepraat over de nieuwe beoordelingssystematiek. Daarbij is stilgestaan bij nieuwe brandstoffen en omgevingsveiligheid en de nieuwe Omgevingswet in combinatie met het onderwerp energietransitie, verzorgd door het Instituut Fysieke Veiligheid en de Omgevingsdienst Zuidoost-Brabant. De theorie is in de praktijk gebracht door een praktisch ontwerpatelier, verzorgd door de programmamanager omgevingsveiligheid van de Provincie Gelderland.

Om de dag af te sluiten kregen alle deelnemers een rondleiding over het windmolenpark, inclusief een kijkje in een windmolen. Zo combineren we de praktijk met de theorie. Een geslaagde middag.

Gerelateerd

Bestand downloaden