Blog 5.02.2019

Ontwerpwedstrijd 2019: Zaanstad

Ontwerpwedstrijd Achtersluispolder Zaanstad

In de wereld van planologen, stedenbouwers en architecten is deelname aan een ontwerpwedstrijd een mogelijkheid om je als professional te presenteren en lonkt mogelijk een interessante vervolgopdracht of een prijsbedrag. Met deze prijsvraag willen wij graag studenten en professionals de gelegenheid geven om jullie capaciteiten op het ‘veilig ontwerpen’ van een zone in de gemeente Zaanstad te etaleren. De gemeente Zaanstad is op zoek naar inspirerende concepten die hen helpt bij het verder inrichten van deze zone.

De opdracht

Wij zoeken enthousiaste teams van ontwerpers. Maak een inspirerend (veilig) ontwerp voor het gebied Achtersluispolder. De winnaar wint een geldbedrag van €2000,00, een pitch tijdens het WeMakeThe.City festival in Amsterdam en mogelijk lonkt een vervolgopdracht.

Ontwerpwedstrijd 2019

Het complexe ontwerpgebied in de Zaanstreek

Inschrijven voor de ontwerpwedstrijd

  • De prijsvraag staat open voor teams bestaande uit professionals van bijvoorbeeld planologie, stedenbouw, landschapsarchitectuur en architectuur, stadsgeografie, mobiliteit en veiligheidskunde.
  • Een team bestaat uit minimaal drie personen.
  • Studenten, starters, ondernemers, bedrijven (of combinaties daarvan) kunnen meedoen
  • Meld je aan voor de prijsvraag via de agenda (zie ook knop rechts). Vermeld in je aanmelding de namen van de deelnemers, functie, hogeschool/universiteit en of bedrijfsnaam. Geef ook aan of je deelneemt aan de excursie in maart.

De context van de Achtersluispolder

De Achtersluispolder is een bedrijventerrein aan de zuidoost kant van Zaanstad en grenst aan de gemeente Amsterdam. Het gebied zal de komende jaren transformeren naar een gemengd gebied waar naast werken ook volop plek is voor wonen en stedelijke voorzieningen. Op het bedrijventerrein zijn diverse type bedrijven actief, met veel bedrijven in de nautische sector en de foodsector, maar ook bouw, distributie en dienstverlening. Er zitten enkele bedrijven met een hoge milieucategorie die (in de huidige vorm) niet passen in een gemengd gebied. Veel bedrijven hebben echter een lagere categorie en kunnen zich verhouden tot gevoelige functies zoals wonen. Sinds de aankondiging van de transformatie zijn enkele investeerders in het gebied actief die willen bijdragen aan de transformatie.

De aanwezigheid van verschillende soorten bedrijven, de ligging langs het Noordzeekanaal en de provinciale weg en de nabijheid van snelwegen A8 en A10 maken dat externe veiligheid een rol speelt in het gebied. Maar ook waterveiligheid en sociale veiligheid spelen een rol. Doel is de transformatie van de Achtersluispolder naar een gemengd werk-woongebied met stedelijke voorzieningen en hoge dichtheden.

Aan de rechterzijde kun je de brochure downloaden, aanmelden kan via de agenda.

Deze ontwerpwedstrijd wordt georganiseerd door Ontwerp Veilige Omgeving in samenwerking met onze partners.

Gerelateerd

Bestand downloaden