Blog 30.11.2018

Oproep deelname ‘kennistafel aandachtsgebieden’

Oproep voor deelname aan nieuwe ‘kennistafel aandachtsgebieden alias platform ‘aan de slag met omgevingsveiligheid’

Momenteel wordt er een ‘kennistafel aandachtsgebieden alias platform ‘aan de slag met omgevingsveiligheid’ opgezet en opgestart. Het platform is een initiatief van het netwerk relevant en het Ministerie van I&W en heeft tot doel om stakeholders, zoals gebiedsregisseurs, bevoegd gezag, Omgevingsdiensten, Veiligheidsregio’s en GGD’s, bouwkundigen, projectontwikkelaars voor te bereiden op hun nieuwe taak met betrekking tot omgevingsveiligheid en ruimtelijke ordening. Wij zijn nadrukkelijk op zoek naar deelnemers met een achtergrond in de ruimtelijke ontwikkeling, projectontwikkeling en dergelijke.

Op 12 december a.s. vindt in de ochtend (10.00 uur tot 13.00 uur)  een eerste bijeenkomst plaats in Utrecht.

Tijdens de bijeenkomst gaan wij aan de slag met een casus waarin ruimtelijke ontwikkelingen in de buurt van diverse risicobronnen (vanwege vervoer van gevaarlijke stoffen) centraal staan.

 

Mocht u interesse hebben in deelname of suggesties hebben voor een casus dan kunt u contact opnemen met:

Simone (Simone.van.dijk@rhdhv.com) of Merle (Merle.de.lange@rhdhv.com).

 

  

Gerelateerd

Bestand downloaden