Blog 22.12.2017

OVO op Relevant congres 2017

Op het Relevant-jaarcongres van 14 december 2017 heeft Ontwerp Veilige Omgeving een bijdrage geleverd door het verzorgen van een tweetal workshops. Aan het eind van de dag hebben we op het Relevant-congres de prijswinnaar van de Ontwerpwedstrijd Stadsentree Deventer bekend gemaakt. Met het OVO-team, bestaande uit Joost, Timo, Stef, Dirk Jan, Rob en George hebben we mooie gesprekken kunnen voeren over de broodnodige samenwerking tussen ruimtelijke ordenaars en veiligheidskundigen.

Tijdens een ‘infosessie prijsvraag Ontwerp Veilige Omgeving’ hadden de genomineerden van de Ontwerpwedstrijd de mogelijkheid om hun stedenbouwkundigontwerp te pitchen aan het aanwezige publiek. Het bleek een spannende strijd tussen een team studenten van Saxion en een team trainees van Tauw Deventer.  Het ontwerp van de studenten van Saxion sprak het aanwezige publiek aan omdat het een hoge realisatie kans heeft en er meerdere goede veiligheidsmaatregelen genomen zijn. Het ontwerp van de trainees Tauw sprak het publiek vooral aan door de sterke presentatie en omdat er veel geïnvesteerd wordt in duurzaamheid en flexibiliteit. Aan het einde van de middag maakte juryvoorzitter Rob van der Velden bekend dat de trainees van Tauw de ontwerpwedstrijd 2017 hebben gewonnen.

In de middag stond er nog een workshop op het programma, verzorgd door Ontwerp Veilige Omgeving. In deze workshop stond integraal ‘veilig’ werken centraal. Door middel van een ontwerpatelier gingen de deelnemers een ontwerp maken waarbij rekening gehouden moest worden met omgevingsveiligheid, waterveiligheid en gezondheid. De casus die centraal stond was een plangebied in de gemeente Overbetuwe. Deelnemers werden uitgedaagd om vanuit verschillende rollen naar het ontwerp te kijken zoals ‘adviseur waterveiligheid’ of ‘adviseur gezondheid’. Het leverde interessante discussies op en samen kwamen de adviseurs tot veilige ontwerpen.

 

Gerelateerd

Bestand downloaden