Blog 12.10.2016

Pilot ‘Omgevingsveiligheid in de omgevingsvisie’ -1-

Het was een levendige discussie over rollen, taken en ervaringen tussen de deelnemers aan de Pilot Omgevingsveiligheid tijdens de terugkomdag. Uit alle windstreken kwamen deelnemers van gemeenten, Omgevingsdiensten en Veiligheidsregio’s en een enkele provincie van de zes locaties. De locaties van de pilot waren: Rotterdam, Maasgouw, Ermelo, Waalwijk, Harlingen en Eindhoven. Ze kwamen bij elkaar om de eerste ervaringen te delen van de Pilot Omgevingsveiligheid. De Pilots zijn georganiseerd door Ontwerp Veilige Omgeving samen met het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat en de Impuls Omgevingsveiligheid.

Omgevingsveiligheid krijgt plek in Omgevingsvisie

Gewoon doen! Dit blijkt een waardevolle werkwijze om ervaring op te doen met het maken van een omgevingsvisie en het verankeren van omgevingsveiligheid daarin. Daarop is de pilot van het ministerie van I&W in samenwerking met Ontwerp Veilige Omgeving dan ook gericht. In de afgelopen maanden gingen zes gemeentes (small, medium en large) aan de slag. Nu ligt in Rotterdam, Maasgouw, Ermelo, Waalwijk, Harlingen en Eindhoven een aanzet voor de wijze waarop omgevingsveiligheid een plek krijgt in de nieuwe omgevingsvisie. Er wordt gewerkt aan een rapport met conclusies en aanbevelingen. Tijdens de terugkomdag werden de eerste voorzichtige conclusies al gedeeld.

Gemeenten in het hele land weten dat zij binnenkort aan de slag moeten met de aanstaande nieuwe Omgevingswet. In een omgevingsvisie moeten de verschillende thema’s die in een gebied spelen allemaal samenkomen. Omgevingsveiligheid is het thema waarmee medewerkers van gemeenten, Omgevingsdiensten en Veiligheidsregio’s aan de slag gaan. In de pilot gingen de zes genoemde gemeenten met de Veiligheidsregio en de Omgevingsdienst na een inventarisatiebijeenkomst concreet aan het werk. Met een kaart en de benodigde kennis werd duidelijk op welke locaties externe veiligheid in meer of mindere mate een rol speelt. Dat is belangrijke informatie voor de integrale omgevingsvisie per gemeente.

Visiebijeenkomst

Bij kleinere gemeenten legt het maken van de aanzet voor een omgevingsvisie een groter beslag op tijd en expertise dan bij de grote gemeenten. Toch vonden alle deelnemers het bijzonder nuttig om vooraf met de betrokken partijen om tafel te zitten. Een visiebijeenkomst blijkt een noodzakelijke en nuttige stap op weg naar een omgevingsvisie. Een dergelijke brede bijeenkomst bevordert de integraliteit van de visie. In meer of mindere mate vonden deelnemers de aanwezigheid van een integrale projectleider ook nuttig. Bij de Veiligheidsregio’s en Omgevingsdiensten is de vraag om een dergelijke verbindende persoon nog iets groter dan bij gemeentes.

Ook hier speelt een verschil tussen grotere en kleine gemeentes. “Als ik andere disciplines wil betrekken, vraag ik mijn collega die naast me zit want hij heeft die allemaal in zijn portefeuille”. Aldus een ambtenaar van een middelgrote gemeente. Bij grotere organisaties is het complexer om alle informatie en disciplines bij elkaar te brengen.

Gerelateerd

Bestand downloaden