Blog 29.10.2019

Pilot ontwerpatelier met bewoners

Inwoners van Deventer en naastgelegen steden deden mee met een ontwerpatelier voor ‘hun’ Beestenmarkt. Ze kregen de kans om het gebied opnieuw in te richten. Voor het programma Ontwerp Veilige Omgeving een unieke bijeenkomst, want na diverse ontwerpateliers voor onder andere bestuurders, ambtenaren en studenten, was dit de eerste waarbij bewoners een ontwerp maakten voor hun eigen leefomgeving.

Bewoners gingen in twee groepen aan de slag met de Beestenmarkt in Deventer: een plein aan de rand van de stad dat wordt gebruikt om over te steken naar winkels en woningen en waar kan worden gesport en gespeeld. Aan de randen zijn parkeerplekken en eens per week is er markt. Bewoners mochten het plein opnieuw inrichten. In de eerste ronde kregen ze geen voorinformatie en maakten ze het voor hen ideale ontwerp. Vervolgens kregen ze wel achtergrondinformatie. Bijvoorbeeld dat er problemen zijn met de sociale veiligheid op de Beestenmarkt en dat er risico’s zijn door de nabijgelegen spoorlijn (explosieaandachtsgebied). De theorie over sociale veiligheid en externe veiligheid werd uitgediept, met inzicht in de mogelijkheden om risico’s aan te pakken. Vervolgens maakten ze een tweede ontwerp.

Stemmen op thema’s

Tussen de twee ontwerprondes door stemden de bewoners op de veiligheidsthema’s die zij het belangrijkst vinden. Sociale veiligheid en verkeersveiligheid kregen beiden acht stemmen (van de 10)  en milieuveiligheid vier. Externe veiligheid was met drie stemmen hekkensluiter.

Meer oog voor veiligheid

Bij beide groepen was er in de tweede ontwerpronde duidelijk meer aandacht voor externe en sociale veiligheid. Groep 1 zette geen woningen, school en kinderopvang meer in het explosieaandachtsgebied, wat in de eerste ronde nog wel het geval was. Ook plaatsten ze een aardenwal en clusters van bomen in het gebied om het effect van een mogelijke explosie te verkleinen. Voor de sociale veiligheid kwam er meer verlichting. De focus op verkeersveiligheid verminderde. Groep 2 hield de woningen, maar schrapte de school en de kinderopvang. Ook bedrijfspanden bleven in het gebied. Een ander verschil is dat ze een recreatiegebied in het explosieaandachtsgebied situeerden, waar dat in de eerste ronde nog niet het geval was. Ook zij namen extra veiligheidsmaatregelen, namelijk een muur naast het spoor.

Wat adviseer jij?

Opvallend is dat de helft van de bewoners externe veiligheid als belangrijk punt noemt, maar sociale veiligheid hogere prioriteit geeft. Ook als ze uitleg over de impact van ongevallen hebben gehad. Desondanks krijgt externe veiligheid in de ontwerpen wel extra aandacht als bewoners de achtergronden kennen.

We nodigen je uit om mee te denken over de vraag of we bewoners op een andere manier bewust moeten maken van externe veiligheid. Of dat we moeten accepteren dat bewoners dit een minder interessant onderwerp vinden en externe veiligheid overlaten aan de verantwoordelijke instanties.

Gerelateerd

Bestand downloaden