Blog 12.09.2016

Relevant in de steigers

De website van Relevant staat in de steigers, na ruim tien jaar zijn er wat sleetse plekken, kan de site een opfrisbeurt gebruiken en met de komst van de nieuwe omgevingswet (medio 2019) liggen er nog meer veranderingen op de stapel. Dit is dus een goed moment om Relevant in de steigers te zetten. Uw mening is daarbij van groot belang, want wij willen graag van u weten wat u veranderd zou willen zien. Vandaar onze vraag: doet u mee aan de enquête? Hij duurt slechts een paar minuten minuten, u helpt ons er enorm mee.

Relevant nu

De website Relevant faciliteert het landelijke netwerk voor Externe Veiligheid. Het is een netwerk vóór en dóór de praktijk. Inmiddels is het netwerk en de website Relevant ruim tien jaar actief. In die tijd is er veel veranderd en er komen nog meer grote veranderingen aan. Denk aan de nieuwe (tijdelijke) financiering en de verandering in wetgeving, zoals Omgevingswet en de modernisering van het omgevingsveiligheidbeleid.

Relevant in de steigers

Voor een beleidsveld dat constant in beweging is zoals externe veiligheid, is het essentieel dat actuele en betrouwbare informatie snel en toegankelijk is voor professionals. Momenteel er is sprake van versnippering en (deels) veroudering van de informatie. Daarom is er behoefte aan het vernieuwen van de website Relevant.

Onderzoek vernieuwing Relevant

Zinvolle vernieuwing vraagt om onderzoek. Dat onderzoek wordt uitgevoerd in de vorm van een enquête, het verkennen van de diverse websites en (deel)netwerken, het analyseren van die verkenning en ten slotte, conclusies en aanbevelingen. Het is de bedoeling om de uitkomsten van het onderzoek te presenteren tijdens het jaarcongres Relevant op 24 november 2016 in de Rijtuigenloods in Amersfoort.

Gerelateerd

Bestand downloaden