Blog 2.06.2016

Samenwerking met Ministerie IenW

Veiligheidsexperts en makers van ruimtelijke plannen werken samen in de pilot over omgevingsveiligheid. De pilot wordt georganiseerd door Ontwerp Veilige Omgeving samen met het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat en met de Impuls Omgevingsveiligheid. Belangrijke thema’s voor de toekomst van stad en platteland komen aan de orde.  Boeiende discussies, prachtige ideeën en belangrijke dilemma’s passeren de revue tijdens de inspirerende bijeenkomsten van de pilot. Op 1 juni waren we te gast in Rotterdam.

Veiligheidsexperts en ruimtelijk ontwerpers te gast in Rotterdam

Externe veiligheid in een gemoderniseerd jasje

Externe Veiligheid wordt met de komst van de Omgevingswet in een gemoderniseerd jasje gestoken. In de pilot kijken we hoe deze modernisering uitpakt. Aan de hand van de praktijkervaringen ontwikkelen we hulpmiddelen voor andere gemeenten te maken. De pilot is een gezamenlijk initiatief van het Ministerie van IenM, Impuls Omgevingsveiligheid en Ontwerp Veilige Omgeving.

Integratie relevante thema’s in nieuwe omgevingsvisie

In zes gemeenten werken voorlopers aan de integratie van relevante thema’s in de nieuwe omgevingsvisie. We zoeken samen naar de beste manier om de externe veiligheid een goede plek te geven in de nieuwe wet. Niemand weet precies hoe het moet, maar al doende leert men. Bovendien zijn de bijeenkomsten een mooie gelegenheid om met elkaar om tafel te gaan en prioriteiten te stellen.

Kleinere kernen hebben te maken met andere dilemma’s  dan grote steden maar overal zoeken mensen uit de ruimtelijke ontwikkeling en veiligheidsexperts naar de verbindende thema’s. Transitie van gebieden is belangrijk, het gewenste veiligheidsniveau, mogelijkheden voor bouwen langs het spoor en nut en noodzaak van extra maatregelen komen bijvoorbeeld aan de orde.

Inmiddels zijn bijna alle deelnemende gemeentes aan de slag met de omgevingsveiligheid. De komende maanden worden de resultaten concreter en vergelijken we die. Daar kunnen andere gemeentes in Nederland dan van profiteren.

Lees hier meer over de pilot.

Gerelateerd

Bestand downloaden