Blog 26.01.2017

Succesvol gastcollege EV voor Planologiestudenten

Maandag 25 januari hebben Alet van ’t Eind en Mark van Gerwen opnieuw een geslaagd gastcollege gegeven voor Planologiestudenten. Zij deden dit aan de NHTV – University of applied sciences in Breda.

Een bijna twee uur durend gastcollege had als doel de ongeveer 40 afstudeerders wat meer thuis te brengen in de wereld van de Externe Veiligheid. Het was een interactief college waarbij zowel de sprekers als de studenten de dialoog met elkaar aangingen. Dit zorgde voor leuke en leerzame discussies.

Standaard begrippen als Plaatsgebonden Risico, Groepsgebonden Risico enVerantwoording Groepsrisico kwamen aan bod en de toepassing daarvan binnen de processen van de ruimtelijke ordening.

Ook op abstracter niveau werd Externe Veiligheid besproken; bewustwording, samenwerking en een doorkijk naar de werking in de toekomst; de relevantie en plaats van Externe Veiligheid en de in de maak zijnde Omgevingswet. Vragen die in het college uitvoerig aan bod kwamen:

  • ‘hoe relevant is Externe Veiligheid nu eigenlijk’
  • ‘is men zich bewust van gevaren’
  • ‘wat betekent bepaalde besluitvorming voor een bestuurder’
  • ‘wat is de kracht van een planoloog’
  • ‘kan externe veiligheid niet als leuke ontwerpvariabele worden gezien, in plaats van een lastig milieu-onderdeel’.

De studenten zagen gedurende het college in dat Externe Veiligheid een meer dan belangrijk onderdeel is in de totstandkoming van een ruimtelijk plan. Van een nagenoeg onbekend iets naar een belangrijke ontwerpvariabele! De combinatie van externe veiligheid en ruimtelijke ordening werd hen duidelijk gemaakt. Zowel de voorbeeldcasussen als de boeken (Ontwerpen voor een veilige Omgeving en Handleiding voor een Veilig Ontwerp) maakten dat meer dan duidelijk. De studenten waren vol lof over de boeken!

Reeds een aantal jaren worden dit gastcollege verzorgd voor deze opleiding. Naast de enthousiaste studenten is de opleiding ook steeds meer gaan inzien dat (Externe) Veiligheid onmisbaar is binnen de totstandkoming van een ruimtelijk plan. Vandaar dat gesprekken plaatsvinden om Externe Veiligheid een plaats te bieden in het opleidingsaanbod.

De studenten, de onderwijsadviseurs en de gastsprekers vonden het gastcollege erg leerzaam. En leuk! Voor deze opleiding aan de NHTV houden we het gastcollege ‘Ruimtelijke ordening en Externe Veiligheid’ er in!

Gerelateerd

Bestand downloaden