Blog 5.08.2020

Test test test!

Een ontwerpatelier kenmerkt zich door de informele sfeer, het persoonlijke contact en de directe interactie. Doorgaans zitten we met bewoners om een tafel; al knippend en plakkend ontstaat er dan een nieuw ontwerp voor een bepaald gebied. Een krachtige manier van ontwerpen die snel goede inzichten geeft. Anderhalve meter afstand houden is daarbij echter wel moeilijk, dus testen we samen met de provincie Gelderland een nieuw idee: het digitale ontwerpatelier.

De Atlas Leefomgeving.

Dit idee is ontstaan toen het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat ons vroeg om een ontwerpatelier op te zetten, met als doel dat bewoners bekend raken met de Atlas Leefomgeving. Onze leefomgeving heeft invloed op onze gezondheid en daarom kunnen mensen nu via de Atlas Leefomgeving checken wat de kwaliteit is van het gebied waarin ze wonen. De Atlas Leefomgeving geeft informatie over onderwerpen als geluidhinder, luchtkwaliteit, monumenten, wandelroutes en nog veel meer! Ga naar Atlas Leefomgeving als je meer wilt weten.

 

Ontwerpatelier nieuwe stijl

De oplossing voor een digitale manier van ontwerpen werd gevonden in het programma Tygron. De provincie Gelderland werkt al een tijd naar tevredenheid met dit programma. Het programma is het best te vergelijken met The Sims. Niet dat ‘de speler’ een huis gaat bouwen en voor de bewoners gaat bepalen hoe ze hun leven leiden, maar met Tygron kan de speler wel virtueel door een gebied lopen en deze ontwerpen en bebouwen. Telkens wanneer de speler iets in het gebied aanpast, laat het programma de gevolgen zien voor de kwaliteit van de leefomgeving. Woensdag 15 juli hebben we in samenwerking met collega’s van de Atlas Leefomgeving, de gemeente Dordrecht en de provincie Gelderland deze manier van ontwerpen getest.

Wat hebben we geleerd?

Het mooie aan een ontwerpatelier is dat je zelfs met bewoners die geen kennis hebben van stedenbouw en veiligheid, een zinnige invulling aan een gebied kunt geven. En hoewel bij deze test alleen professionals (fysiek) aanwezig waren, kwamen we toch tot de conclusie dat het voor bewoners lastig gaat zijn om online deel te nemen aan het ontwerpatelier. De technologie is toereikend genoeg, maar om online samen tot een ontwerp te komen in Tygron is een tweede. Niet iedereen zal hetzelfde kennisniveau hebben en de een zal actiever mee doen dan de ander. Hierdoor zal het overleg tussen bewoners bemoeilijkt worden. Kortom, de energie die tijdens een fysiek ontwerpatelier vrijkomt, is online moeilijk te bereiken.

Dit zijn belangrijke observaties die we meenemen in onze sessie op 10 september met bewoners. Als de beperkingen van corona het toelaten kiezen we dan weer gewoon voor een ouderwets ontwerpatelier. Wil je meer weten over de ontwerpateliers van Ontwerp Veilige Omgeving? Neem dan contact met ons op.

Gerelateerd

Bestand downloaden