Blog 8.09.2017

Top 100 gemeenten met een hoog risicoprofiel

Eind november organiseert Ontwerp Veilige Omgeving de derde ervaringsreis voor burgemeesters en wethouders ruimtelijke ordening. De top 100 gemeenten met een hoog risicoprofiel ‘omgevingsveiligheid’ hebben hiervoor een uitnodiging ontvangen.

We hebben ervoor gekozen om de bestuurders van gemeenten uit te nodigen, waarvan wij denken dat het thema ‘ruimtelijke ordening en omgevingsveiligheid’ relevant is. Daarbij zijn wij er van uitgegaan dat vooral de combinatie van wonen in de omgeving van risicobronnen tot bestuurlijke vragen kan leiden.

Met een eenvoudige analyse op basis van Geo-data is voor diverse risicobronnen bepaald hoeveel mensen binnen 100 meter van de risicobron aanwezig zijn. Hoe hoger het aantal mensen binnen 100 meter van de risicobronnen, des te hoger de ranking in onze analyse. We hebben in deze analyse de volgende externe veiligheidsrisicobronnen betrokken: aardgasleidingen, spoorwegen, wegen, BRZO-bedrijven en BEVI-bedrijven.

Onze analyse geeft geen enkel beeld over de werkelijke gevaren of de hoogte van het risico in de diverse gemeenten.

Downloads

Gerelateerd

Bestand downloaden