Blog 8.11.2019

Train de trainer

Een training verzorgen in het organiseren en geven van een ontwerpatelier. Dat was het doel van deze sessie die heeft plaatsgevonden op 30 oktober 2019. Waarom? Zodat verschillende professionals in het vervolg ook een ontwerpatelier op kunnen zetten en zo het gesprek over een veilige en gezonde omgeving kunnen initiëren. De deelnemers hebben in een middag, ook wel in een snelkookpan-sessie, geleerd hoe zij een ontwerpatelier kunnen organiseren en welke basiscompetenties je nodig hebt om een ‘goede trainer’ te zijn.

Als we kijken naar de leerstijlen van Kolb dan zijn er vier verschillende manier waarop mensen leren. De werkvorm ontwerpatelier omvat eigenlijk al deze leerstijlen, wat tevens ook de kracht is van deze werkvorm.

Ad de Bont van stedenbouwkundig Bureau Urhahn heeft zijn ervaringen met ontwerpateliers gedeeld met de groep en diverse voorbeelden van verschillende ontwerpateliers besproken om aan te tonen dat de werkvorm voor verschillende doeleinden gebruikt kan worden.

Eind van de middag was het aan de ‘trainers in opleiding’ om zelf aan de slag gegaan met het ontwerpen van een ontwerpatelier. De deelnemers hebben in drie groepen een ontwerpatelier ontworpen waarbij iedere groep één doelstelling moest nastreven:

  • Stedenbouwkundige schets
  • Functiemenging
  • Integrale veiligheidsvisie

Bij het ontwerpen van het ontwerpatelier was het van belang dat zij zich bewust waren van de vragen:

  • Welke gesprekken moeten op gang komen?
  • Welk eindresultaat is gewenst?

Afsluitend heeft een korte pitch per groep plaatsgevonden waarbij het erg leerzaam was om te ervaren dat, afhankelijk van het doel, een ontwerpatelier een wisselende opzet kan hebben. Het doel kan uiteenlopen van bewustwordingsatelier tot een daadwerkelijk Programma van Eisen.

Iedere deelnemer heeft een starterskit in ontvangst genomen. Deze starterskit bestaat uit het basismateriaal voor een ontwerpsessie inclusief een handleiding hoe een ontwerpatelier te organiseren. Kortom, een geslaagde sessie die het team van OVO ook veel nieuwe inzichten heeft opgeleverd door de gekregen feedback!

Leerstijlen van Kolb

Gerelateerd

Bestand downloaden