Blog 1.03.2017

Transformatie stationsgebieden biedt kansen

De transformatie van stationsgebieden biedt niet alleen uitdagingen maar ook enorme kansen. De gebieden kunnen veiliger worden. Maar ook problemen elders in de stad kunnen worden opgelost bij de aanpak van het gebied rond het station. De transformatie van stationsgebieden biedt kansen! En dat was maar één van de inzichten tijdens de Pitstoplezing Ontwerp Veilige Omgeving op 28 februari  in Amersfoort.

Transformatie stationsgebied kan problemen elders in de stad oplossen

“Ik vind het een enorme eye-opener dat je met de aanpak van het stationsgebied ook problemen elders in de stad kunt oplossen. Bijvoorbeeld door er een transferium of andere functies aan toe te voegen. Zo kun je ook andere financiering zoeken waardoor er mogelijkheden ontstaan”, aldus een bezoeker van de bijeenkomst over de transformatie van stationsgebieden georganiseerd door Ontwerp Veilige Omgeving.

De stationsgebieden van Zwijndrecht en van Amersfoort stonden centraal tijdens de pitstoplezing.  Ruim vijftig bezoekers hadden zich ingeschreven voor de lezingen over de transformatie van stationsgebieden. Zwijndrecht en Amersfoort stonden centraal voor een ontwikkeling die in het hele land plaats vindt. Kantoren staan leeg en de behoefte aan woningen rond het centrum neemt toe. Maar niet alle kantoren zijn om te bouwen tot veilige woningen. Vaak zijn extra voorzieningen nodig en de infrastructuur moet worden aangepakt. Waar mensen soms wel kunnen werken langs het spoor met vervoer van gevaarlijke stoffen, is wonen lang niet altijd gewenst.


Mini-ontwerpatelier over transformatie stationsgebied Zwijndrecht

Suggesties transformatie stationsgebieden

Marnix Scholman en Jos van Mierlo gaven een toelichting over hun aanpak en suggesties voor stationsgebieden. Dat deden zij met behulp van de ontwerpvariabelen van Ontwerp Veilige Omgeving. Daarna gingen de bezoekers zelf aan de slag met de transformatie van stationsgebieden. In mini-ontwerpateliers kwamen zij tot verrassende suggesties om gebieden rond stations veiliger en leefbaarder te maken. Wegen werden verlegd, tunnelbakken ontworpen en functies toegevoegd in gebouwen. Functies met maatregelen waardoor ze tegen mogelijke incidenten op het spoor bestand zijn. Met het verschuiven van parkeerplekken ontstond ruimte voor groen rond de nieuwe woningen en relatief kleine ingrepen brachten vluchtwegen in beeld. De presentatie is aan de rechterzijde op deze pagina te downloaden.

Transformatie Stationsgebieden

Erik Roelofs lichtte toe hoe de gemeente Amersfoort kijkt naar het gebied met leegstaande kantoren tussen het station en het stadscentrum. Hij werkt voor de gemeente aan de ontwikkeling van een visie op de toekomst voor het gebied. Enkele suggesties uit de middag kunnen daarbij zeker bruikbaar zijn. Download rechts zijn presentatie.

Gerelateerd

Bestand downloaden